^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

EIT FOOD - TEST FARMS - Zaproszenie do udziału

indeks 002

Celem programu Test Farms jest wsparcie startupów, w testowaniu ich innowacyjnego rozwiązania, które sprawia, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego. Test z rolnikami bądź organizacjami związanymi z rolnictwem, ma na celu uzyskanie informacji zwrotnej na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego produktu/usługi i przez jej usprawnienie - zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu.

W roku 2019, EIT Food oferuje 3 granty na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców), każdy w wysokości do 5 000 euro brutto. Startupy, które otrzymają grant zobowiązują się do poniższych działań:

1. Identyfikacja partnera testów – rolnika, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizację badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (niezwiązaną z wnioskodawcą)
2. Test innowacyjnego rozwiązania - przeprowadzony zgodnie z planem i budżetem i wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (zaakceptowanymi przez EIT Food)
3. Dzień Testowy – zorganizowanie przez Wnioskodawcę wydarzenia prezentującego funkcjonalność rozwiązania i umożliwiającego zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów (forma sprecyzowania poniżej)
4. Raport śródokresowy - informującego o wynikach testowania i informacji zwrotnej od potencjalnych klientów
5. Test Farms Showcase - prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food

Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w Regulaminie konkursu: kliknij tu

Test Farms Poland

Ważne daty:
1. Aplikacja : 23.07 – 20.08
2. Ocena wniosków: 20-23.08
3. Ogłoszenie wyników: 23.08
4. Podpisanie umowy grantowej: 26.08-02.09
5. Faza testowa: 02.09 – 14.11
6. Test Farms Showcase: 28.11

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com