^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Giełda rolna Dograne.pl innowacją w praktyce

Informujemy dostawców i odbiorców produktów rolnych o dostępności innowacyjnej giełdy Dograne, stworzonej przez polski zespół partnerujący sieci SIR.

Jest to całkowicie zautomatyzowany system internetowy umożliwiający zarówno efektywne znalezienie stałych kontaktów handlowych i zbytu na surowce rolne, jak i realizowanie bieżącej współpracy z kontrahentami w branży.

Jak działa ta innowacja?

W dużym uproszczeniu, rynek współpracy Dograne rozszerza sposób działania tradycyjnej tablicy, na której rolnicy publikują ogłoszenia rolnicze o zaawansowany system algorytmicznego kojarzenia kontrahentów i ofert użytkowników. W przeciwieństwie do aktualnych rozwiązań desek ogłoszeniowych wymagających „fizycznego” zaangażowania rolnika już na etapie przeszukiwania ogłoszeń czy monitorowania zawartych w nich informacji, Giełda rolna Dograne automatyzuje każdy z trzech etapów nawiązywania współpracy rynkowej, w tym:

- utworzenie i wprowadzenie na rynek oferty odzwierciedlającej potrzebę użytkownika co do kupna lub sprzedaży produktów rolnych, skojarzenie i nawiązanie współpracy z precyzyjnie dopasowanym potencjalnym kontrahentem,

-  uzgodnienie szczegółowych warunków dostawy, terminu i specyfikacji produktu.dograne og image 02 1920

W ten sposób twórcy systemu Dograne dążą do realizacji celu, którym jest wprowadzenie do parku maszynowego rolnika dodatkowego „kombajnu”, który wykonywałby w pełni automatycznie część prac, które rolnik musi wykonać nie w polu, lecz na rynku.

Giełda dla każdego

System pozwala każdemu użytkownikowi na bezpłatne korzystanie z tego samego zakresu funkcjonalości giełdowego nawiązywania współpracy. Co więcej, rolnicy mogą składać oferty zarówno na kupno jak i sprzedaż produktów rolnych, ponieważ jednym z innowacyjnych założeń Dograne jest udostępnianie narzędzi informatycznych także dla rynku „rolnik-do-rolnika”.

Samo utworzenie oferty jest proste dzięki automatycznie dobieranym formularzom dostosowanym do specyfiki każdego produktu. Wprowadzone do systemu oferty są nieustannie porównywane z wszystkimi na bieżąco wprowadzanymi ofertami dostawców i odbiorców. Dzięki temu, nie trzeba odnawiać ofert lub czekać z ich wprowadzeniem do konkretnego momentu sprzedaży. Użytkownicy mogą tego dokonać w dowolnym dla nich momencie. Zwiększa to szansę na nawiązanie stałego kontaktu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Ponadto, mechanizm Dograne automatycznie powiadamia dopasowanych kontrahentów o znalezionej możliwości zawiązania współpracy rynkowej, przez co nie ma obawy utraty cennych informacji o zbycie. Z kolei, proces dogrania warunków dostawy wspomagany jest przez mechanizm giełdy w taki sposób, by użytkownik podejmował organizacyjne decyzje w dowolnym dla siebie momencie oraz w oparciu o pełny i przejrzysty zakres informacji.

Bezpłatnie i efektywnie

Giełda rolna Dograne jest przykładem innowacji, która znajduje silne zastosowanie w praktyce rynkowej. Już w początkowym okresie swojego funkcjonowania z systemu korzystają użytkownicy wielu branż, w tym operatorzy rynku trzody chlewnej, bydła, zbóż czy owoców i warzyw. System obejmuje funkcjonalności, które pozwalają odkryć ceny rolnicze np. na tuczniki indywidualnie z dopasowanym kontrahentem bez konieczności publicznego podawania oferowanych cen. Pozwala to obu stronom dograć warunki współpracy z zachowaniem komfortu negocjacyjnego bez uszczerbku dla kluczowych dla każdego użytkownika warunków, np. co do sposobu rozliczenia za produkt.

Rynek Dograne jest bezpłatny, a całość innowacyjnych funkcjonalności udostępniana jest w niekomercyjnym, pozbawionym reklam i informacji handlowych środowisku interfejsowym. Rejestracji w systemie można dokonać bezpośrednio na stronach giełdy: https://dograne.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com