^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu" - Europejskie Dni Dziedzictwa

Europejskie Dni Dziedzictwa –  to największy w Europie projekt społeczno-edukacyjny, mający na celu promowanie zabytków, w którym uczestniczą wszystkie państwa członkowskie Rady Europy. To już 25 EDD , a sama idea narodziła się w 1985 roku w Granadzie podczas II Konferencji Rady Europy gdzie francuski minister kultury zaproponował rozszerzenie na całą Europę zorganizowanych rok wcześniej we Francji Dni Otwartych Zabytków, kiedy to po raz pierwszy wszyscy mogli bezpłatnie zwiedzać obiekty niedostępne na co dzień. EDD po raz pierwszy odbyły się w 1991 roku, a Polska uczestniczy w nich od roku 1993 .edd logo          

Impreza odbywa się co roku we wrześniu. Organizatorzy zapewniają bezpłatny dostęp do zabytków i innych obiektów kultury: muzeów, skansenów, parków, ogrodów, do których wstęp wiąże się z opłatami, lub które w innym czasie są niedostępne dla zwiedzających. Proponują także wiele innych atrakcji, takich jak: koncerty, wystawy, festyny historyczne, prezentacje ginących zawodów, wykłady, kiermasze wyrobów artystycznych i rzemieślniczych; zachęcają do obcowania z kulturą i zabytkami, popularyzują wśród społeczeństwa regionalne tradycje i zwyczaje.

Hasło tegorocznych EDD to” Krajobraz dziedzictwa  - dziedzictwo krajobrazu „. Celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na piękno i malowniczość polskich krajobrazów – miast, miasteczek i wsi oraz odkrycie jego historii i tradycji. Cytując Generalnego Konserwatora Zabytków Panią M. Gawin „ …Wyraźnie podkreślimy ( podczas EDD) konieczność jego ochrony i potrzebę kształtowania w taki sposób, aby stał się świadectwem szacunku współczesnego pokolenia dla przeszłości i przyszłości, patriotyzmu małych i wielkich ojczyzn (…) Elementy krajobrazu kulturowego budują poczucie identyfikacji oraz dumy z miejsca zamieszkania wśród społeczności lokalnych( …) .Wszyscy jesteśmy częścią krajobrazu, każdy z nas ma wpływ na jego kształt i to od nas zależy jak będzie wyglądał…”

EDD w województwie śląskim odbywać się będą w dniach 08-24.09.2017r. , a oficjalna,  uroczysta inauguracja nastąpi w Rybniku dnia 09 września . Jednakże już dziś(07.09) w Częstochowie odbyło się pierwsze wydarzenie w ramach EDD – spacer poznawczy pt. Sakralność i ludowość w przestrzeni miejskiej Częstochowy.

To tylko jedna z bardzo wielu propozycji jakie przygotowali organizatorzy . Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny, a szczegóły można znaleźć na stronach koordynatora Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce , którym jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Opracowano na podstawie strony NID

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com