^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie jako jednostka koordynująca Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w województwie śląskim zrealizował kolejny projekt w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 
w zakresie SIR.

W dniach 03-08.07.2017r. odbył się wyjazd studyjny do Holandii pn. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”.

W wyjeździe wzięło udział 20 osób w tym rolnicy, doradcy rolni, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Operacja została zrealizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 5 : Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust.1 pkt. 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy.

Pierwszym punktem programu wyjazdu był przejazd do Aalsmeer i zwiedzanie największego na świecie kompleksu giełdy kwiatowej FloraHollad, gdzie dziennie podczas aukcji kwiatów ciętych i doniczkowych zmienia właściciela ponad 300 mln. kwiatów. Grupa została oprowadzona przez pilota dostępną trasą dla zwiedzających i poinformowana o organizacji giełd kwiatowych FloraHolland i sposobie działania aukcji kwiatowej. Giełda wywarła ogromne wrażenie na zwiedzających z uwagi na wielkość i ilość zatrudnionych ludzi.

Po zwiedzeniu giełdy nastąpił przejazd w kierunku Amstelveen i wizyta na farmie serowej Rembrandt Hoeve, w której odbywała się produkcja tzw. Boerenkaas (ser farmerski) z niepasteryzowanego mleka krowiego. Sama produkcja sera przy tej wielkości gospodarstwa byłaby niewystarczająca dlatego też, właściciel gospodarstwa zajmował się wyrobem tradycyjnych holenderskich chodaków. Na farmie w sklepie prowadzona była sprzedaż własnych wyrobów serowarskich, chodaków oraz by zwiększyć atrakcyjność sklepu również drobnych pamiątek. Na tym zakończyliśmy dzień pierwszy.

Kolejnego dnia grupa zaczęła od zwiedzania kampusu Uniwersytetu w Wageningen wiodącej holenderskiej uczelni, w której prowadzone jest kształcenie i badania naukowe głównie w dziedzinie zdrowej żywności i środowiska życia. Uczelnia została utworzona w roku 1997 w wyniku połączenia Wageningen University (1918) z instytutem badawczym Research Centre. Uniwersytet w Wageningen jest jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie w dziedzinie Life Sciences i jednym z wiodących międzynarodowych uniwersytetów w zakresie zdrowej żywności. Po prezentacji historii uniwersytetu, aktualnych kierunków badań i programów studiów nastąpiło zwiedzanie kampusu m.in. z wejściem do budynku biblioteki uniwersyteckiej.

Po wizycie w kampusie uniwersyteckim nastąpił przejazd, wizyta i prezentacja w DLV Consultancy – niezależnej firmie doradczej oferującej doradztwo przedsiębiorcom, rolnikom i organom publicznych w sektorze rolnictwa. Doradcy DLV doradzają na całym świecie w zakresie budownictwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem, obrotem ziemi i zwierząt gospodarskich oraz w łączeniu stron w łańcuchu dostaw. Oprócz udzielania indywidualnych porad na poziomie gospodarstwa DLV prowadzi również szkolenia i doradza grupom przedsiębiorców, profesorów i studentów oraz bierze udział w innowacyjnych projektach i badaniach.

Po wizycie w DLV Consultancy nastąpił przejazd do Grashoek i rozpoczęła się wizyta w K.I. Samen – gospodarstwie wdrażającym innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji krów. Zwiedzanie gospodarsta przebiegało w dwóch etapach. Jako pierwszy został zaprezentowany ośrodek inseminacyjny K.I. Samen z przedstawieniem sposobu działania i połączony z prezentacją buhajów rozpłodowych różnych ras. Po przerwie kawowej nastąpiło zwiedzanie wszystkich działów gospodarstwa mlecznego posiadającego ponad 500 krów mlecznych.

Następnie grupa udała się na ostatni punkt programu w tym dniu do Eindhoven i rozpoczęła się wizyta w gospodarstwie Genneper Hoeve. W gospodarstwie zatrudnionych było wielu pracowników m.in. również osoby z niewielkim upośledzeniem umysłowym z pobliskich domów opieki, dla których praca była rodzajem terapii. Farma zajmuje się produkującą żywności ekologicznej, sprzedawanej w sklepie znajdującym się na farmie. Mleko przerabiane jest na ser farmerski z tym, że używana jest podpuszczka pochodzenia roślinnego i produkowane sery cieszą się dużym powodzeniem wśród wegetarian.

Czwartego dnia uczestnicy wyruszyli w kierunku Bleiswijk gdzie rozpoczęło się spotkanie w instytucji doradczej – CLM Delphy Improvement Centre. CLM jest niezależnym, komercyjnym ośrodkiem doradczym założonym w 1982 r. Ośrodek prowadzi badania i doradza klientom na wszystkich poziomach, od hodowców i władz lokalnych po instytucje Unii Europejskiej, a także firmom i organizacjom non-profit. Wiedza konsultantów ośrodka nabyta w praktyce zawodowej i wspierana przez sieć 250 rolników. CLM działa na całym świecie, również w Polsce, starając się łączyć ze sobą świat nauki, agrobiznes, praktykę rolnicza, działania ekologicznych organizacji pozarządowych i politykę rządu. Na wstępie odbyła się prezentacja i przedstawienie działań i badań ośrodka, a następnie nastąpiła prezentacja praktycznego ośrodka badawczego i zapoznanie z eksperymentami w zakresie oszczędności zużycia wody i energii, oświetlaniem szklarni różnokolorowym światłem LED przy uprawach pomidorów, papryki, róż i truskawek.

Po wizycie w CLK Delphy nastąpił przejazd do Goudy i wizyta na tradycyjnym targu serowym, jedynym w swoim rodzaju widowisku, który przyciąga wielu turystów i jest jedną z bardziej znanych atrakcji w Holandii. Miejsce to oddaje nie tylko atmosferę targu sprzed lat, ale stanowi też żywą oprawę dla współczesnego targu, gdzie nadal faktycznie sprzedawane i kupowane są sery, które farmerzy z okolicznych wiosek przywożą tutaj od wieków. Jest to jeden z wielu przykładów sprzedaży bezpośredniej, który udało nam się w trakcie wyjazdu zobaczyć.

Kolejnym etapem wyjazdu była wizyta w Tomato World – instytucji ogrodniczej, poświęconej uprawie pomidorów. W programie zaprezentowano profil instytucji oraz zakres badań nad nowymi odmianami pomidorów, zwiększeniem jakości i wydajności przy równoczesnym zmniejszeniu zużycia energii i wody, aby rozwiązać problemy ze niedoborem żywności związanym ze wzrostem zaludnienia na świecie. Na program zwiedzania złożyła się prezentacja oraz zwiedzanie szklarni doświadczalnej i wystawy poświęconej problemowi zwiększaniu się liczby ludności przy równoczesnym zmniejszaniu się powierzchni upraw. Na zakończenie zwiedzania wystawy nastąpiła prezentacja i degustacja nowych gatunków pomidorów.

Piątego dnia uczestnicy wyjazdu wyruszyli w kierunku Brukseli, gdzie po przybyciu na miejsce i wizycie pod Parlamentem Europejskim udali się na spotkanie w Punkcie Kontaktowym EIP-AGRI (EIPAGRI Service Point) powołanym do życia przez  Komisję Europejską w kwietniu 2013r., którego celem jest umożliwienie komunikacji, promowanie innowacyjności, wymiany wiedzy oraz doświadczeń w sektorze rolnym. Uczestnicy spotkania zapoznali się z ideą programu Europejskiego Partnerstwo na Rzecz Innowacyjności w Dziedzinie Produkcji Rolnej i Zrównoważonego Rozwoju (EIP-AGRI) uruchomionego przez Komisję Europejską w 2012 r., oraz pracami EIP-AGRI Service Point w ramach sieci EIP-AGRI umożliwiając i ułatwiając wymianę doświadczeń oraz współpracę pomiędzy wszystkimi grupami promującymi nowatorskie rozwiązania: rolnikami, naukowcami, doradcami, jednostkami gospodarczymi, działaczami na rzecz ochrony środowiska naturalnego, grupami reprezentującymi interesy konsumentów oraz innymi organizacjami pozarządowymi (NGO). Została też zaprezentowana paleta usług świadczonych jednostkom promującym nowe rozwiązania i informacje na temat możliwości współpracy.

Było to ostatnie spotkanie wyjazdu studyjnego, po którym grupa skierowała się w kierunku powrotnym do Polski.

Projekt pt. „Rola innowacji w rolnictwie na przykładzie Holandii, działanie sieci innowacji w Holandii i wizyta w EPI-AGRI w Brukseli”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com