^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Światowy Dzień Gleby

wsdlogo upd pl-5-grudnia-1m-149x300  kopia

 

Dla wszystkich związanych z uprawą roślin i produkcją żywności, powinno to być wydarzenie szczególne, bowiem w tym dniu zastanawiamy się i pokazujemy innym, jaką rolę w całym naszym życiu odgrywa gleba.

I choć już w 1972 roku Rada Europy przyjęła Europejską Kartę Gleby, to w świadomości ogółu wiedza na jej temat wcale nie wzrosła, a wręcz zmalała.

Niestety mało kto spoza branży rolniczej i leśnej zastanawia się nad oczywistą funkcją gleby w produkcji żywności, a już całkiem niewielu wie o powiązaniach pomiędzy glebą a klimatem i jego zmianami , bioróżnorodnością, kluczową rolą w cyklu hydrologicznym, oczyszczaniu środowiska czy krążeniu materii i energii.  

Na szczęście, dzięki zaangażowaniu wielu naukowców i organizacji uświadomiono sobie, że gleby stanowią zasoby ograniczone i nieodnawialne oraz są narażone na różne działania degradacyjne, które na trwałe mogą je wyłączyć z użytkowania.  

Aby uświadomić wszystkim konieczność ochrony i zrównoważonego użytkowania gleb Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2013 roku przyjęła rezolucję ustanawiającą 5 grudnia Światowym Dniem Gleby. Obecnie wszelkie działania mające na celu zwiększanie świadomości społecznej o roli gleby w środowisku i życiu człowieka odbywają się w wielu krajach świata.

Szczególnie wiele wydarzeń, w które zaangażowane były prawie wszystkie polskie uczelnie rolnicze oraz IUNG i organizacje ekologiczne, miało miejsce w 2015 roku, który ONZ ogłosiło Rokiem Gleby. Znacznie mniej działań będzie miało miejsce w tym roku, ale jedno z nich odbędzie się w unikatowym muzeum – Muzeum Gleb, Centrum Edukacji Gleboznawczej www.muzeumgleb.pl, na UR w Krakowie.

Naszym zadaniem jest także uświadamianie wszystkim, nie tylko 5 grudnia, jakim niezastąpionym dobrem jest gleba.

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com