^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Działanie 19.2 - udostępniono wzory umów i wniosków

logoPROW  2014 - 2020

 

Wszystkich zainteresowanych operacjami w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" odsyłamy do zapoznania się z udostępnionymi wzorami dokumentów.
Prezes ARiMR przekazał wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznanie pomocy:
1. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
2. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,
3. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych

 

Pomoc może być przyznana na operacje:

1) wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
2) rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez:
3) wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:
4) rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"
5) zachowania dziedzictwa lokalnego
6) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
7) budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych
8) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania pomocy, zakresu pomocy i wymogów znajdują się w opublikowanych dokumentach zamieszczonych m.in. na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( www.arimr.gov.pl), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( www.prow.pl) oraz poszczególnych Lokalnych Grup Działania

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com