^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SPÓŁDZIELNIA POMYSŁÓW - IV EDYCJA KONKURSU

BanerIVedycja-1

 

Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. Na trzy zwycięskie projekty czeka dofinansowanie do 10 000 zł na realizację dla każdego z nich.

 

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.

 

Harmonogram konkursu:
3 lutego – 7 marca 2016r. – nadsyłanie zgłoszeń konkursowych oraz głosowanie publiczności na projekty
8 marca 2016 – weryfikacja głosów publiczności
9 marca – 29 marca 2016r. – uzupełnianie zgłoszeń, przedstawienie kosztorysów
30 marca – 13 kwietnia 2016r. – obrady Jury
do dnia 18 kwietnia 2016r. – ogłoszenie wyników konkursu w serwisie
do dnia 30 września 2016r. – zakończenie realizacji zwycięskich projektów.

 

Głosowanie publiczności jest drugim etapem selekcji konkursowych zgłoszeń po wstępnej moderacji projektów przez organizatorów konkursu. To publiczność dokonuje wyboru najlepszych projektów za pośrednictwem swoich głosów. Następnie projekty wybrane w głosowaniu internautów (w tym 10 projektów z miast na prawach powiatu i 20 projektów z pozostałych gmin) podlegają ocenie ekspertów zasiadających w Jury konkursowym. To oni wskazują projekty, które zostaną nagrodzone i zrealizowane. Na etapie wyboru przez Jury liczba oddanych głosów nie ma znaczenia.

 

Aby dodać swój projekt, należy wejść na stronę: http://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/new i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

 

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem www.spolecznik20.pl

 

 

Źródło: www.spolecznik20.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com