^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Uwaga rolnicy - urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do rejestracji

chłodnie

     Na podstawie art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) przypominamy o obowiązku rejestracji urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych do 14 marca br. Wyżej wymieniony obowiązek rejestracji dotyczy handlowców, rolników i farmaceutów posiadających urządzenia, które zawierają co najmniej 3 kg substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych, tj. sklepy dysponujące regałami chłodniczymi, branża farmaceutyczna, zakłady przetwórstwa spożywczego oraz sadownicy i rolnicy przechowujący płody rolne w komorach chłodniczych.

Źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/921842,

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com