^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Nowelizacja ustawy o Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Projekt zakłada doprecyzowanie zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Nowelizacja rozszeża również możliwość stosowania oznaczenia "Produkt Polski" na wodach mineralnych, źródlanych oraz solach przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz kwiaty.

Ponadto projekt wprowadza możliwość stosowania oznakowania produktów informacją ,,Dobrostan Plus" przez rolników którzy realizują działanie "Dobrostan zwierząt" PROW 2014-2020.

Umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem "Poznaj Dobrą Żywność", bez konieczności składania dodatkowych dokumentów

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com