^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Zagrożenie wysoce zjadliwą grypą ptaków

ZAGROŻENIE WYSOCE ZJADLIWĄ GRYPĄ PTAKÓW

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach informuje, że w Europie zachodniej (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) stwierdzono już

kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

W związku z istniejącym zagrożeniem wystąpienia tej jednostki chorobowej na terytorium Rzeczpospolitej polskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii                      w Gliwicach informuje, że:

  1. Potencjalnym źródłem zarażenia są dzikie ptaki, fermy należy zabezpieczyć tak, aby nie miały one kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz z paszą. Szczególną ostrożność należy zachować na fermach zlokalizowanych w sąsiedztwie bytowania dzikich ptaków wędrownych.
  2. Hodowca powinien sprawdzać wpisy potwierdzające przeprowadzenia dezynfekcji środków transportu zwierząt, pasz i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego przed ich wjazdem na teren fermy. Należy wizualnie oceniać skuteczność mycia i dezynfekcji tych pojazdów
  3. Nowy wariant wirusa  wysoce zjadliwej grypy ptaków charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości i daje niespecyficzne objawy np. apatia, zmniejszone pobieranie paszy i wody, spadek produkcji , śmiertelność jest umiarkowana. W przypadku zaobserwowania                    u drobiu niepokojących zmian , mogących sugerować wystąpienie                  w stadzie choroby zakaźnej należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 i zgłaszać Inspekcji Weterynaryjnej podejrzenia wystąpienia tej choroby. zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie                   z oczu i dróg oddechowych. Ptaki domowe zarażają się przez kontakt bezpośredni z migrującymi ptakami dzikimi nosicielami choroby lub przez kontakt pośredni: na przykład z zakażona wodą do picia, paszą. Rozprzestrzenianie choroby może następować również przez sprzęt, środki transportu, człowieka
  4. Przy nieprzestrzeganiu zasad bioasekuracji zarówno hodowca jak        i personel w gospodarstwach mogą przenieść wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków

ptasia grypa 

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ptaków utrzymywanych w gospodarstwie lub zwiększonych upadków drobiu należy niezwłocznie powiadomić jedną z poniższych służb/instytucji:

 

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach 

ul. Ku dołom 6, 44-100 Gliwice 

tel. 32 231 23 50

 

2. Najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt lub lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem

 

3. Właściwy terenowo Urząd Gminy lub Urząd Miasta

 

źródło: http://piw-gliwice.pl/web/index.php/aktualnosci/39-zagrozenie-wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com