^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

DOBROSTAN ZWIERZĄT rozszerzony o kolejny gatunek – OWCE Poprawki i zmiany w działaniach PROW 2021

KUBA TRYK wrzosówka

PROJEKT

„ Dobrostan Zwierząt ” w ramach ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z 2021 r.

Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS –CoV-2

DOBROSTAN ZWIERZĄT rozszerzony na kolejny gatunek – OWCE

Poprawki i zmiany w działaniach PROW

Do nowych realiów, wynikających z dwuletniego poślizgu we wdrożeniu kolejnej reformy WPR, trzeba więc dostosować przepisy krajowe. Stąd liczne poprawki i zmiany w działaniach PROW, a i przy okazji można poprawić atrakcyjność niektórych działań. Oto jakie zmiany czekają nas w najbliższych miesiącach.

OWCE. Uruchomione w ubiegłym roku działanie "Dobrostan zwierząt" już po roku funkcjonowania doczeka się rozszerzenia na kolejny gatunek - owce (oprócz bydła i świń włączonych do programu w ubiegłym roku).

W przypadku owiec płatność dobrostanowa będzie przysługiwała tylko do samic, które ukończyły 12 miesiąc życia (wg stanu średniorocznego).

Proponowana stawka płatności do owiec to:

133 zł/szt., a warunkiem jej otrzymania jest zapewnienie owcom utrzymywanym w budynkach powierzchni bytowej o przynajmniej 20 % większej niż ta, wynikająca z przepisów krajowych oraz wypasanie przez przynajmniej 120 dni wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie owiec, lub zapewnienie tym zwierzętom dostępu do wybiegu przez min. 120 dni w sezonie wegetacyjnym.

PLAN Z ZESZŁEGO ROKU Kolejną zmianą w tym działaniu jest rezygnacja z corocznego sporządzania planu poprawy dobrostanu (w wariantach, w których jest wymagany). Proponowany przepis mówi, że jeżeli rolnik rok po roku realizuje ten sam wariant, to o ile w gospodarstwie nie zaszły zmiany skutkujące koniecznością zmiany założeń planu, nie trzeba sporządzać na nowo tego dokumentu. Wystarczy wówczas oświadczenie o braku zmian w danych, objętych planem poprawy
dobrostanu.

A jakie zmiany powodują konieczność zmiany planu dobrostanowego sporządzonego i zatwierdzonego z roku 2020 ?

Są one dokładnie określone: zmiany wpływające na maksymalną liczbę loch lub świń, krów, którą można w gospodarstwie utrzymywać (np. modernizacja lub rozbudowa budynków) czy utrzymywanie loch w jarzmach.

LOCHY W działaniu "Dobrostan" jeszcze jedna istotna zmiana: przepisy mają dopuszczać utrzymywanie loch objętych dopłatą dobrostanową w jarzmach nie dłużej niż przez 8 dni w okresie okołoporodowym

ROZWINIĘCIE LOCHY W JARZMACH  W ubiegłym roku w działaniu "Dobrostan" wykluczono możliwość przyznawania dopłaty za dobrostan loch, jeżeli były one utrzymywane w jarzmach.

Teraz przepis ma być złagodzony i dopuszczać utrzymywanie loch objętych dopłatą dobrostanową w jarzmach, jednak nie dłużej niż przez 8 dni i to tylko w okresie okołoporodowym. Jest warunek: rolnik musi prowadzić rejestr sposobu utrzymania loch wg wzoru ARiMR.

Jakie informacje o lochach muszą znaleść się w rejestrze ?

Będzie musiał wpisywać datę wyprosień i liczbę prosiąt odsadzonych od każdej lochy, wraz z podaniem terminów utrzymywania maciory w jarzmie. Jeżeli rolnik którejś/lub żadnej z loch nie będzie utrzymywał jednak w systemie jarzmowym, mimo że tak wskazał w planie poprawy dobrostanu, także będzie on zobligowany do prowadzenia takiego rejestru, tyle że w ograniczonym zakresie - w rejestrze tym będzie wskazana jedynie data oproszenia lochy i liczba odsadzonych od niej prosiąt.

Wypełniony rejestr trzeba będzie dostarczyć do ARiMR

w terminie 15-31 marca kolejnego roku.

DEGRESYWNA STAWKA DLA KRÓW

Mniej korzystna zmiana szykowana jest w przypadku hodowców krów mlecznych: tu proponuje się wprowadzenie degresywności dopłat w zależności od liczby zgłoszonych sztuk, zarówno w wariancie dotyczącym wypasu, jak i zwiększonej powierzchni w budynkach. I tak :

  • do 100 krów100% stawki płatności,
  • za sztuki od 101 do 150 krów 75% stawki płatności,
  • za każdą sztukę pow. 150 krów50% stawki płatności.

Projektowane przepisy mają za to rozwiązać problem hodowców krów -mamek, którzy składają późno wnioski o dopłaty, tak że od dnia złożenia wniosku do 15 października zostaje mniej niż 140 dni na obowiązkowy wypas zwierząt.

W takim przypadku Agencja będzie mogła uznać, że wypas rozpoczął się przed złożeniem wniosku od dnia wskazanego przez rolnika w oświadczeniu składanym do kierownika biura powiatowego ARiMR.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com