^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Badania sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Zmiany w 2021 r.

Prawidłowe wykonanie zabiegu chemicznej ochrony roślin i bezpieczeństwa tego zabiegu warunkuje stan techniczny sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Tylko równomierna dystrybucja pestycydów na opryskiwanej powierzchni sprzyja efektywności zabiegu.
Przy wykorzystaniu sprzętu niesprawnego może dojść do nadmiernego zastosowania środka ochrony roślin a w rezultacie do nagromadzenia się jego pozostałości w środowisku naturalnym oraz w płodach rolnych. W przeciwnym wypadku będzie konieczne wykonanie większej liczby oprysków.
Wobec tego istnieje obowiązek przeprowadzania okresowych badań potwierdzających sprawność techniczną, zgodnie z zasadami:
1.badanie nowego sprzętu przeprowadza się nie później niż po upływie 5 lat od dnia jego nabycia.
2.następnie badania potwierdzenia sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania śor: opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe;
opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne sadownicze;
opryskiwacze wyposażone w belkę opryskową montowane na pojazdach kolejowych;
sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych; przeprowadza się w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.
Pozostały wymieniony sprzęt:
- urządzenia przeznaczone do zaprawiania nasion, inne niż przemysłowe;
- instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych;
- sprzęt samobieżny lub ciągnikowy przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu;
- sprzęt agrolotniczy;
- sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, inny niż wymieniony nie będący opryskiwaczem ręcznym lub plecakowym, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów, bada się w okresach nie dłuższych niż 5 lat.
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
od dnia 1 stycznia 2021 roku:
- w opryskiwaczach ciągnikowych lub samobieżnych polowych innych niż dozujące ciecz użytkową w pasach lub rzędach nie przeprowadza się sprawdzenia dystrybucji cieczy przez dokonanie jednoczesnego pomiaru natężenia wypływu cieczy z rozpylaczy zainstalowanych na belce polowej opryskiwacza albo – po ich demontażu – z belki polowej opryskiwacza,
- zmieniły się wymagania techniczne dla ręcznego i elektronicznego stołu rowkowego do sprawdzania rozkładu poprzecznego cieczy (wymagania określone są w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia).
Mając na uwadze powyższe, po 1 stycznia 2021 r., prowadzenie badań opryskiwaczy polowych jest możliwe wyłącznie przez jednostki, które dostosowały się do nowych wymagań.

 

Wykaz przedsiębiorców/podmiotów wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej opryskiwaczy polowych znajdują się na stronie http://piorin.gov.pl/srodki-ochrony-roslin/badanie-opryskiwaczy/

Źródło: piorin.gov.pl

opryski

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com