^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

ZAGROŻENIA DLA UPRAWY ZBÓŻ OZIMYCH

wieścirolnicze.pl oziminy narażone na stresy

W okresie zimowym może wystąpić szereg czynników klimatycznych, które ograniczą plon lub całkowicie zniszczą uprawy zbóż ozimych. Do procesów, które mogą niekorzystnie wpływać na rośliny zaliczamy:

- wymarzanie roślin- czyli częściowe lub całkowite uszkodzenie roślin następujące w wyniku działania na nie niskimi temperaturami. Wymarzanie powodowane jest zamarzaniem wody w przestrzeniach międzykomórkowych, czego efektem jest nieodwracalne uszkodzenie protoplazmy. Aby ograniczyć niekorzystny proces wymarzania ważnym czynnikiem jest właściwe zahartowanie zbóż w okresie jesiennym, a tym samym siew w optymalnym terminie i dostępność składników odżywczych dla roślin.

- wysmalanie- z tym zjawiskiem możemy mieć do czynienia w najbliższym czasie. Wynika to z faktu, iż gleba jest zamarznięta, jednak brak okrywy śnieżnej i jednoczesne wystąpienie wysuszających wiatrów może spowodować wyginięcie roślin. Dzieje się tak na skutek nadmiernej utraty wody. Z powodu zbyt niskiej temperatury gleby system korzeniowy nie jest w stanie uzupełnić strat wody. Wynikiem tego jest stopniowe więdnięcie i brunatnienie roślin, a następnie ich zasychanie.

- wyprzenie roślin- w przypadku procesu wysmalania problemem był brak okrywy śnieżnej w połączeniu z niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Natomiast proces wyprzenia wiąże się z występowaniem grubej oraz długo zalegającej okrywy śnieżnej bądź też wytworzeniem się lodu albo zbyt długim utrzymywaniem się roślin pod wodą. Gdy śnieg stopnieje widoczne są rośliny z nadgniłymi liśćmi, które stopniowo czernieją. Podaje się, że wyprzenie roślin może mieć podłoże fizjologiczne jak i fitopatologiczne. Wyprzenie fizjologiczne powodowane jest intensywnym oddychaniem roślin zachodzącym pod śniegiem oraz jednoczesnym brakiem fotosyntezy w wyniku niedoboru światła. Natomiast wyprzenie fitopatologiczne spowodowane jest niekorzystnym działaniem toksyn, egzoenzymów i regulatorów wzrostu grzybowego, zmianą oddychania roślin oraz nieprawidłową regulacją systemu korzeniowego.

Łączne wystąpienie niekorzystnych warunków klimatycznych może w efekcie prowadzić do całkowitego wypadnięcia roślin lub uszkodzenia systemu korzeniowego, a także w rezultacie spowodować ogromne straty w plonie.

 Źródło:

www.wir.org.pl

www.farmer.pl

www. wikipedia.org

Zdjęcie: wiescirolnicze.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com