^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  

Zaloguj

Szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,

Zaprasza

 na szkolenia  w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu montowanego

w kolejnictwie.

szkolenie podstawowe w zakresie stosowania ś.o.r.  02 - 03 marca 2021

szkolenie podstawowe w zakresie doradztwa dotyczącego ś.o.r.  10 - 11 marca 2021

szkolenie uzupełniające w zakresie doradztwa dotyczącego ś.o.r.  12 marca 2021

 

Szkolenie kończy się egzaminem testowym i wydaniem zaświadczenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez okres 5 lat od dnia ukończenia szkolenia

 

Kontakt

 

(034) 377 01 00

(034) 377 01 12

Sylwia Jackowska 695 660 870

s

News plakat

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com