^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sprzedaż żywności przez rolników-zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r.

Sprzedaż żywności przez rolników-zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r

Zgodnie z art.20 ust 1 c ustawy o Podatku Dochodowym Osób Fizycznych:

1.Wykreślono wymóg pochodzenia produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu, które rolnik chce sprzedawać

2.Wprowadzono możliwość nabywania przez producentów rolnych produktów spoza gospodarstwa, jednocześnie ograniczając ich ilość. Ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu użytych do produkcji danego produktu powinna stanowić co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

finanse

 

3.Złagodzono zakaz zatrudniania osób przy przetwarzaniu i sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych .Wprowadzono rodzaj prac, które mogą być wykonywane przy zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia:

-ubój zwierząt rzeźnych i obróbka poubojowa zwierząt

-przemiał zbóż

-wytłoczenie olejów lub soków

-sprzedaż podczas wystaw, festynów ,targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego

4.Sprzedaż produktów roślinnych i zwierzęcych może odbywać się w miejscach , w których produkty te zostały wytworzone oraz w miejscach przeznaczonych do prowadzenia handlu

W ramach rolniczego handlu detalicznego wprowadza się zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 20. 000 zł rocznie przychodów ze sprzedaży przetworzonych produktów nieprzekraczających ilości, podane w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa Dz U.poz.2159,które mogą być zbywane konsumentom finalnym.

Przychód opodatkowany powyżej ww. limitu 20.000 zł podatnik może opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym tj. wg stawki 2 %. Pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania ryczałtem na dany rok podatkowy podatnik składa nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał te przychody, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód uzyskał w grudniu roku podatkowego.

Ewidencja sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych prowadzona przez podatników powinna zawierać dodatkowo dwa elementy tj. ilość przetworzonych produktów i rodzaj przetworzonych produktów.

Rozszerzona została definicja produktu roślinnego .Po zmianie przepisów produktem roślinnym jest nie tylko mąka ale także: kasza, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Powyższe zmiany weszły w życie od 1 stycznia 2017 roku.(Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych nr.1 z dnia 01.01.017 r)