^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

31 grudnia upływa termin dokonania spisu zwierząt gospodarskich podlegających obowiązkowi oznakowania

31 grudnia
upływa termin dokonania spisu zwierząt gospodarskich
podlegających obowiązkowi oznakowania

 owca

Od 18 października 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 1605), która weszła w życie właśnie z dniem 18 października 2016 r.

 Jedną z nich jest zmiana w art. 20a  polegająca  na tym, że zapis " Posiadacz owcy lub kozy dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu jesiennego przeglądu stada, spisu owiec i kóz w tym stadzie, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt." został zamieniony na zapis " Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę i numery identyfikacyjne tych zwierząt"

Tym samym nie tylko posiadacze owiec i kóz mają sporządzać spis utrzymywanych zwierząt. Obowiązek ten rozszerzony jest na wszystkich  posiadaczy zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem znakowania (bydła, owiec, kóz i świń). Są oni zobowiązani   do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada  do 31 grudnia 2016 r.. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowegow terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisui umieszcza w księgach rejestracji.

Należy  wydrukować   formularz spisu ( jak na razie wersja przygotowana wcześniej dla owiec i kóz) oraz wzór wypełniania tego formularza, które są dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (http://www.arimr.gov.pl/).

Są dostępne również poniżej.

Wzór wypełniania formularza spisu zwierząt

Spis stanu stada owiec albo kóz - formularz