^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2021

EFR UE

Operacja pn.: „Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2021” mająca na celu:
wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich poprzez upowszechnianie wiedzy w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzację najbardziej wydajnych ras zwierząt i zarazem najbardziej dostosowanych do lokalnych warunków; zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez przekazanie wiedzy na temat różnic pomiędzy zwierzętami hodowanymi w gospodarstwach a rasami wysokowydajnymi oraz aktualne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich a także popularyzację wiedzy i rozpowszechnienie informacji na temat hodowli zwierząt, możliwe kierunki rozwoju wiedzy na temat ras zwierząt współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020”.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com