^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Gospodarstwa opiekuńcze - pomysł na działalność pozarolniczą

Liczba seniorów wraz z biegiem lat będzie wzrastała, tak samo, jak zapotrzebowanie na ośrodki, które będą ich wspierać. Stąd rodzi się szansa i to dla gospodarstw na terenach wiejskich jak i miejskich, na otwarcie działalności gospodarczej, związanej z opieką nad osobami starszymi. Opieka nad seniorami, w gospodarstwach, może się odbywać w różnych koncepcjach, ale zawsze dostosowanych do osób korzystających z takiej formy opieki czy to dziennej, czy całodobowej, w zależności od wybranej formy przedsięwzięcia. Gospodarstwo rolne daje seniorom możliwość kontaktu ze zwierzętami, roślinami i przede wszystkim - ludźmi. Osoby starsze często skazane są na samotność, brak kontaktu z przyrodą, wyjścia na świeże powietrze, ponieważ ich opiekunowie, bądź dzieci, nie zawsze mają czas i możliwość poświęcenia im dostatecznej uwagi. Terapia, którą można zaproponować seniorom w gospodarstwie rolnym może polegać (oczywiście wszystko musi być dopasowane do możliwości konkretnego podopiecznego) na: spacerach, karmieniu zwierząt, ich pielęgnacji, prostych pracach ogrodniczych (siew, podlewanie, plewienie, zbiór), wspólnym przygotowaniu posiłku, warsztatach (wspólnie robione przetwory, tworzenie rękodzieła), wspólnie spędzanym czasie i wielu innych zajęciach (biblioterapia, muzykoterapia, silwoterapia, arteterapia i inne).
Dzienny Dom Pomocy
Wchodząc w uwarunkowania prawne tego typu działalności, trzeba sobie zdać sprawę z wymagań stojących przed osobami, które chciałyby się tego podjąć. Jedną z form realizacji jest pobyt dzienny osób starszych w gospodarstwie (podobnie jak półkolonie dla dzieci, z tym, że w tym przypadku dla seniorów). Ta forma opieki nad osobami starszymi jest jednym z rodzajów wsparcia przewidzianych ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Gospodarstwo opiekuńcze tego typu powinno być prowadzone w formie działalności gospodarczej lub w formie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenie, fundacja lub spółdzielnia socjalna) lub w współpracy z nimi. Wykorzystanie jednej z tych opcji daje możliwość ze skorzystania z gotowych wzorców działania i wymogów, jakie są stawiane przed jednostkami systemu pomocy społecznej. Usługi opiekuńcze, prowadzenie terapii i zajęć integracyjnych związane jest ze szczególną odpowiedzialnością za drugiego człowieka. Powinniśmy zapewnić osobom przebywającym w gospodarstwie, podczas takiego pobytu, najwyższy poziom oferowanych usług i bezpieczeństwa. Aby tak było, trzeba odpowiednio przystosować infrastrukturę w swoim gospodarstwie. Podopieczni muszą mieć dostęp do pomieszczeń służących m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń, odpoczynku oraz dostępną łazienkę. Ważne, aby w otoczeniu nie było barier architektonicznych, oraz była winda, jeżeli pokoje nie znajdują się na parterze. Potrzebne jest także odpowiednie przygotowanie merytoryczne osób, które będą pracowały z podopiecznymi i stosowanie przez nich wysokich standardów etycznych, przy czym, w tym modelu nie są określone wymagania co do kwalifikacji personelu – choć docelowo może się to zmienić. Pewne jest to, że proponowany program zajęć musi być dostosowany do każdego z uczestników. Nie może przekraczać ich możliwości fizycznych i psychicznych. Świadczenie usług opiekuńczych w tej formie odbywa się, co najmniej 8 godzin dziennie, w dni robocze. Ważne, aby podopieczni mieli zapewnione: 2 posiłki, w tym co najmniej jeden ciepły – obiad (może być własnoręcznie przygotowany lub catering), pomoc przy spożywaniu posiłków - w miarę potrzeb, pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, opiekę higieniczną w niezbędnym zakresie. Placówka powinna zapewniać usługę dowozu uczestników do i z placówki. Dowóz może być realizowany w ramach usług świadczonych przez placówkę lub zlecany/organizowany przez podmioty zewnętrzne (np. za dodatkową opłatą).para

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com