^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Rękodzieło siłą podbeskidzkich obszarów”, czyli jak wykorzystać potencjał lokalnego rękodzieła

KSOW LOGA

Operacja "Rękodzieło siłą podbeskidzkich obszarów" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 miała na celu rozpropagowanie tradycyjnej techniki rękodzielniczej związane z terenami górskimi jaką jest bibułkarstwo, by nie popadło w zapomnienie oraz połączenie go z wikliniarstwem papierowym - nowszą, proekologiczną metodą rękodzielniczą. Dzięki temu, będzie możliwe wykorzystanie zalet obu technik, co umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego podbeskidzkich obszarów, a także rozwój rękodzieła w szerszym zakresie i na większym obszarze w oparciu o większy katalog produktów rękodzielniczych.

Wspomniana powyżej operacja polegała na przeprowadzeniu jednodniowego warsztatu rękodzielniczego w dwóch technikach: warsztat z wikliniarstwa papierowego oraz warsztat z bibułkarstwa dla grupy uczestników liczącej 20 osób. Odbył się on w podbeskidzkiej wsi Kozy. Uczestnicy to osoby związane ze środowiskiem wiejskim, lokalną tradycją, mogące przekazać nabytą wiedzę innym m.in. członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, osoby chcące tworzyć rękodzieło, osoby związane z instytucjami kulturalnymi, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój obszarów wiejskich, doradcy rolniczy oraz osoby zamieszkujące te obszary zainteresowane proekologicznym, wtórnym wykorzystaniem papieru na cele rękodzielnicze.

Umiejętności rękodzielnicze są unikatowe, charakterystyczne dla danego regionu i wymagają przekazania fachowej wiedzy i sporego doświadczenia. Prowadząca warsztat pani Urszula Kopeć z Rajczy - osoba z dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego typu warsztatów w fachowy i przystępny sposób pokazała jak tworzyć rękodzielnicze dzieła zarówno z bibuły, jak i wikliny papierowej. Każdy uczestnik otrzymał niezbędne materiały potrzebne do poszczególnych technik warsztatowych takie jak m.in. gazety, klej, bibuły, druciki i nauczył się w praktyce jak wykonywać dany rodzaj rękodzieła. Ponadto osoba prowadząca warsztat udzieliła cennych wskazówek w jaki sposób można zarabiać na tworzeniu rękodzieła. Dobry sposób przekazu pani Urszuli Kopeć sprawił, że osoby które wcześniej twierdziły, że nie mają zdolności manualnych odkryły w sobie talent do tworzenia wyrobów rękodzielniczych. Pani Urszula zaktywizowała uczestników do działania w zakresie rękodzieła, wiele osób zapowiedziało, że przeszkoli w tym kierunku rodzinę, gdyż jest to także sposób na miłe spędzenie czasu w rodzinnym gronie.

Na zakończenie warsztatu na sali na której zostały przeprowadzone zajęcia odbyła się wystawa powstałych tego dnia kunsztownie wykonanych prac. Dzięki temu uczestnicy mogli podziwiać swoje wyroby i przekonać się, o tym, że w każdym tkwi duży potencjał rękodzielniczy; a żeby rozwijać się w tym zakresie wystarczy potem wykorzystać nabyte umiejętności do tworzenia tych przepięknych przedmiotów i ozdób. Przeszkolenie wspomnianych osób z grupy docelowej zaktywizuje ich do podjęcia działań w zakresie rękodzieła, ponadto uczestnicy operacji będą chętni do dzielenia się wiedzą z innymi, wymiany doświadczeń, promocji rękodzieła na swoim terenie widząc szansę na dodatkowy dochód oraz rozwój swojej okolicy.

Całość nabytej wiedzy i umiejętności podczas operacji "Rękodzieło siłą podbeskidzkich obszarów” prowadzić będzie do wspólnych inicjatyw np. imprez kulturalnych, spotkań umożliwiających wzajemne przekazywanie wiedzy, motywację i doskonalenie umiejętności. W efekcie czego nastąpi promocja zarówno rękodzieła, jak i regionu Beskidów z którym jest ono związane.

 Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

IMG 20200731 150946 kopia

20200731 151003 kopia

warszt koszyk

warszt2

warszt3

warszt5

zgrupowe

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com