^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”

indeks     indeks.2jpg 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem promującym działalność "Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Ślaskiego".
Operacja realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego KSOW na lata 2018-2019.
Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Głównym celem operacji „Promocja działalności edukacyjnej „Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”” jest promowanie idei kształcenia w gospodarstwach edukacyjnych oraz dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców tj. nauczycieli, osób zaangażowanych w kształcenie, rodziców, turystów i wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o praktyczne działania, z wykorzystaniem ćwiczeń warsztatowych do różnych zajęć edukacyjnych w alternatywnych miejscach edukacji. Odbiorcy zapoznają się z szeroką ofertą edukacyjną i zdobędą informacje o działalności gospodarstw edukacyjnych Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Narzędziem promocji będzie film, ulotki informacyjno-edukacyjne oraz konkurs, który zaprezentuje gospodarstwa i pokaże bogatą ofertę edukacyjną, rekreacyjną i wypoczynkową gospodarstw edukacyjnych.

https://youtu.be/pfaUQKskij4

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com