^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kilka słów o RHD

Żywność wyprodukowana w gospodarstwie i jej sprzedaż, w Polsce kreuje się na poziomie 2% - i jest bardzo niska na tle innych krajów Unii Europejskiej - w których 20% zbywanej żywności jest produkowana lokalnie. Dzięki takiej formie sprzedaży rolnik - producent może poznać potrzeby i oczekiwania klienta, szybko zareagować na zmianę jego upodobań, a przede wszystkim poprawić dochody gospodarstwa. Konsumenci, którzy w co raz większym stopniu zwracają uwagę na to co jedzą, mogą kupić świeży towar pochodzący od znanych i sprawdzonych producentów, jak również uzyskać informację na temat produktów i sposobie ich pozyskiwania.W ramach działalności rolniczego handlu detalicznego stworzono duże możliwości w zakresie różnorodności produktów jakie mogą być wytwarzane i wprowadzane do obrotu. Nadzór nad bezpieczeństwem żywności jak również nad jej jakością zdrowotną w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego lub żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego (żywność złożona) sprawuje Inspekcja Weterynaryjna.
W Polsce na chwilę obecną zarejestrowano 2497 podmiotów prowadzących sprzedaż w ramach RHD (produkty zwierzęce, żywność mieszana). W województwie śląskim jest ich 159. Najczęściej rejestrowanymi do sprzedaży są jaja, mleko i produkty pszczele. Liczba zakładów prowadzących sprzedaż konsumentom końcowym w ramach RHD wciąż ulega zwiększeniu. Aktualny wykaz oraz szczegółowe informacje dotyczące producentów można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii www.wetgiw.gov.pl.
Najważniejszą zasadą, jaką powinno się kierować gospodarstwo, które prowadzi produkcję żywności na małą skalę, jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dla zdrowia i życia konsumenta. Produkcja żywności w gospodarstwie jest regulowana rozporządzeniami, z których podstawowym jest Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 z dnia 28.01.2018. Na jego podstawie w krajach unijnych występuje tak zwany „Pakiet Higieny” czyli spisane i ujednolicone regulacje żywnościowe, w skład których wchodzą rozporządzenia (WE): nr 852/2004, nr 853/2004, nr 854/2004 i nr 882/2004 . W Polsce są jeszcze dwie ustawy, jedna z dnia 25.08.2006 dotycząca bezpieczeństwa żywności oraz żywienia i druga z dnia 16.12.2005 dotycząca produktów odzwierzęcych.
Ilość przepisów wydaje się być ogromną, ale w praktyce są to zasady i normy, które może wprowadzić każde gospodarstwo zajmujące się produkcją żywności.FB IMG 1545131537253

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com