^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. „ Rolnictwo zaangażowane społecznie –jako innowacyjny kierunek działalności pozarolniczej”.

loga napis sirW dniach 23-25.05.2018 r. odbył się wyjazd studyjny organizowany w ramach SIR-u (Sieć na Rzecz Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich) do województwa kujawsko-pomorskiego.
Projekt realizowany był w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na 2018 rok w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim. Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Wśród 25 uczestników wyjazdu znaleźli się rolnicy, domownicy rolników, przedstawiciele samorządu i doradcy z województwa śląskiego, którzy zapoznawali się z tematyką dotyczącą gospodarstw opiekuńczych i wiosek tematycznych. Realizacja operacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego pozwoliła na utworzenie sieci powiązań i kontaktów pomiędzy doradcami i rolnikami, przybliżyła zainteresowanym idee otworzenia i funkcjonowania gospodarstwa opiekuńczego i wioski tematycznej, podniosła poziom wiedzy z zakresu rolnictwa społecznego. Operacja dała szansę zapoznania z modelowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami, które zostały już przetestowane w województwie kujawsko - pomorskim i docelowo mogą być wdrażane w województwie śląskim. Operacja posłużyła upowszechnianiu innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk poprzez umożliwienie ostatecznym odbiorcom praktycznego zapoznania się z rozwiązaniami, które zostały już przetestowane i są możliwe do stosowania na terenie naszego województwa.


Uczestnicy poznali innowacyjne sposoby na poszerzanie oferty własnych gospodarstw rolnych o nowe usługi. Aby jak najskuteczniej połączyć rolnictwo z usługami opiekuńczymi potrzebne jest stałe podnoszenie wiedzy, a temu będzie służyło zainicjowanie partnerstwa z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz funkcjonującymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego gospodarstwami opiekuńczymi.
W pierwszym dniu wyjazdu, 23.05.2018 r, uczestnicy wzięli udział w konferencji podsumowującej projekt „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Konferencja była realizowana przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Lokalną Grupę Działania „ Bory Tucholskie” we współpracy z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Wysłuchano wykładów dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pana Ryszarda Kamieńskiego nt. ”Rolnictwo społeczne w woj. kujawsko-pomorskim – doświadczenia KPODR w Minikowie” , Pani Elwiry Zakrzewkiej – psychologa nt. „Wpływ opieki w gospodarstwach na podopiecznych” oraz Pani Doroty Hass- dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego nt. „Polityka społeczna wobec osób niesamodzielnych - stan obecny i perspektywy”. Niewątpliwym atutem udziału w konferencji była możliwość uczestnictwa w panelu dyskusyjnym z udziałem opiekunów, podopiecznych, doradców i przedstawicieli instytucji pomocy społecznej.
Z Bydgoszczy udano się do Legbądu – wsi w powiecie tucholskim, gmina Tuchola - gdzie uczestnicy odwiedzili gospodarstwo opiekuńcze Państwa Jadwigi i Mariana Wolińskich. Podczas zwiedzania poszczególnych gospodarstw towarzyszył nam koordynator projektu „Zielona opieka- gospodarstwa opiekuńcze w województwie kujawsko-pomorskim” Pani Aleksandra Bielińska, która odpowiadała na nurtujące pytania i rozwiewała wszelkie wątpliwości dotyczące zakładania i prowadzenia gospodarstwa opiekuńczego. Państwo Wolińscy opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach w prowadzeniu gospodarstwa opiekuńczego, zaznajomili z ofertą, którą dysponują dla podopiecznych oraz oprowadzili po domu, którzy został zagospodarowany na potrzeby osób starszych.
Drugi dzień wyjazdu studyjnego rozpoczęto od wizyty w gospodarstwie opiekuńczym Pani Moniki Pestki w Kruszce (powiat tucholski, gmina Cekcyn). Gospodarstwo jest położone nad jeziorem i podopieczni mogą korzystać z uroków spacerowania. Niewątpliwym atutem tej wizyty było wspólne plecenie wianków z polnych kwiatów z podopiecznymi. Takie zajęcia są jedna z licznych form aktywizacji osób starszych, które organizują im właściciele gospodarstw.
Kolejnym odwiedzanym gospodarstwem opiekuńczym było gospodarstwo Pani Iwony Cybulskiej w Starym Suminie (powiat tucholski, gmina Cekcyn) . Uczestnicy projektu mieli bezpośrednią możliwość rozmowy z podopiecznymi, którzy z dużym entuzjazmem opowiadali o idei prowadzenia gospodarstw opiekuńczych i ich niewątpliwych zaletach, które wyłącznie pozytywnie wpływają na komfort ich życia. Podopieczni, często nie są już w pełni sprawni, samotnie mieszkają, więc pobyt w gospodarstwach to przede wszystkim możliwość do wspólnie spędzonego czasu z innymi ludźmi, wypełnienia dnia warsztatami, zajęciami, spacerami a nawet tańcami. Całodzienny pobyt w gospodarstwie to możliwość zjedzenia wartościowego posiłku. Uczestnicy operacji podczas wizyt jednogłośnie stwierdzili, że podopieczni z gospodarzami stworzyli rodzinną atmosferę a korzyści z takiej relacji czerpane są obopólnie.
W trzecim dniu uczestnicy wyjazdu odwiedzili „Górniczą Wioskę” - wieś tematyczną w Pile-Młyn nad Brdą (gmina Gostycyn, powiat tucholski) założoną przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Mieszkańcy małej miejscowości postanowili się zorganizować i wspólnymi siłami wypromować własną miejscowość, bazując na historii. W małej wsi funkcjonowały bowiem w latach 1850-1939 podziemne kopalnie węgla brunatnego, których pozostałości zachowały się we wsi po dzień dzisiejszy. Stowarzyszenie rozpoczęło pozyskiwać informacje na ten temat z archiwów polskich i niemieckich. W archiwach były dokumenty dotyczące unikatowych w skali Polski północnej kopalń węgla brunatnego. We współpracy z Uniwersytetem im. K. Wielkiego w Bydgoszczy, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu i archeologiem w roku 2008 mieszkańcy przeprowadzili pierwsze badania archeologiczne najlepiej zachowanej części kopalni Montania. Badanie te prowadzone są co roku i zgromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są do rekonstrukcji tej kopalni. „Górnicza Wioska” oferuje szeroki wachlarz produktów i usług turystycznych dla turystów indywidualnych i zorganizowanych. Prezes stowarzyszenia Pani Agnieszka Weyna w sposób wyczerpujący i z duża dawką humoru, na podstawie własnych doświadczeń, zapoznała uczestników wyjazdu z tematyką zakładania wioski tematycznej, możliwością wykorzystania aktualnego potencjału danej miejscowości , źródłach finansowania i stworzeniu produktów turystycznych. Wizytując „Górniczą Wioskę” uczestnicy zostali zapoznani w jaki sposób przy aktywizacji i integracji lokalnego środowiska, bazując na podmiotach ekonomii społecznej można stworzyć innowacyjne miejsce o dużym i ciągle rozwijającym się potencjale ekonomicznym i turystycznym, który stworzy nowe miejsca pracy na terenach wiejskich. Duża atrakcją dla uczestników była możliwość skosztowania regionalnego produktu kulinarnego o dość kontrowersyjnej nazwie – ruchaniec z fjutem.
Realizacja operacji w gospodarstwach opiekuńczych i wiosce tematycznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zainicjują ideę i umożliwią podjęcie analogicznych i innowacyjnych działań na terenie województwa śląskiego.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com