^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kulturowe Usługi Ekosystemowe

Na stronie European Landowners' Organization  - http://www.europeanlandowners.org/ - dostępny jest ( w języku polskim ) kwestionariusz, do wypełnienia którego zapraszamy wszystkich, którzy zarządzając prywatnymi gruntami dostarczają innym Kulturowych Usług Ekosystemowych czyli niematerialnych korzyści dostarczanych ludziom przez ekosystemy ( np. doznania estetyczne czy rekreacja).ELO
Zebrane informacje posłużyć mają lepszemu zdefiniowaniu i zrozumieniu różnorodnych korzyści społecznych i środowiskowych dostarczanych przez właścicieli gruntów, zarządców i wszystkich zaangażowanych w zarządzanie niektórymi formami rekreacji na obszarach wiejskich.
Kwestionariusz jest anonimowy ,podzielony na 4 części a pytania bardzo proste. Dotyczą np.
• zaznaczenia jakie ( z wymienionych ) siedliska/cechy terenu występują na zarządzanych gruntach ,
• jakie (z wymienionych) aktywności obecnie odbywają się lub mogą odbywać się na zarządzanym terenie?
Ważne z punktu widzenia „zarządzania ekosystemem w aspekcie świadczonych usług kulturowych jest pytanie „ Czy któraś z aktywności sprawia szczególne problemy/jest szczególnie dużym wyzwaniem na terenach, którymi zarządzasz? (np. dostęp do terenu, duża liczba odwiedzających, niedostosowany parking, zaśmiecanie, ograniczenia wynikające z zarządzania terenem/obiektem itd.) „

Wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje wiele czasu, a być może przyczyni się w przyszłości do gratyfikacji świadczonych przez zarządców prywatnych gruntów Kulturowych Usług Ekosystemowych

W prace prowadzone na szczeblu europejskim zaangażowanych jest wiele organizacji w tym m.in.: Europejska Organizacja Właścicieli Gruntów (ELO), Europejscy Rolnicy i Spółdzielnie Rolnicze (Copa Cogeca) czy Europejskie Stowarzyszenie Domów Zabytkowych (EHHA).

Kwestionariusz  należy wypełnić do 12 stycznia 2018 roku

 

konkurs

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com