^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kulturowe Usługi Ekosystemowe

Na stronie European Landowners' Organization  - http://www.europeanlandowners.org/ - dostępny jest ( w języku polskim ) kwestionariusz, do wypełnienia którego zapraszamy wszystkich, którzy zarządzając prywatnymi gruntami dostarczają innym Kulturowych Usług Ekosystemowych czyli niematerialnych korzyści dostarczanych ludziom przez ekosystemy ( np. doznania estetyczne czy rekreacja).ELO
Zebrane informacje posłużyć mają lepszemu zdefiniowaniu i zrozumieniu różnorodnych korzyści społecznych i środowiskowych dostarczanych przez właścicieli gruntów, zarządców i wszystkich zaangażowanych w zarządzanie niektórymi formami rekreacji na obszarach wiejskich.
Kwestionariusz jest anonimowy ,podzielony na 4 części a pytania bardzo proste. Dotyczą np.
• zaznaczenia jakie ( z wymienionych ) siedliska/cechy terenu występują na zarządzanych gruntach ,
• jakie (z wymienionych) aktywności obecnie odbywają się lub mogą odbywać się na zarządzanym terenie?
Ważne z punktu widzenia „zarządzania ekosystemem w aspekcie świadczonych usług kulturowych jest pytanie „ Czy któraś z aktywności sprawia szczególne problemy/jest szczególnie dużym wyzwaniem na terenach, którymi zarządzasz? (np. dostęp do terenu, duża liczba odwiedzających, niedostosowany parking, zaśmiecanie, ograniczenia wynikające z zarządzania terenem/obiektem itd.) „

Wypełnienie kwestionariusza nie zajmuje wiele czasu, a być może przyczyni się w przyszłości do gratyfikacji świadczonych przez zarządców prywatnych gruntów Kulturowych Usług Ekosystemowych

W prace prowadzone na szczeblu europejskim zaangażowanych jest wiele organizacji w tym m.in.: Europejska Organizacja Właścicieli Gruntów (ELO), Europejscy Rolnicy i Spółdzielnie Rolnicze (Copa Cogeca) czy Europejskie Stowarzyszenie Domów Zabytkowych (EHHA).

Kwestionariusz  należy wypełnić do 12 stycznia 2018 roku

 

konkurs

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com