^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Relacja z wyjazdu studyjnego pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego"

W dniach 28 - 29 września br. w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie/ Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie zrealizował kolejny projekt z Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w zakresie SIR pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" .

Celem wyjazdu było przybliżenie rolnikom innowacyjnych rozwiązań stosowanych w produkcji bydła mięsnego, a także przedstawienie produkcji bydła mięsnego jako alternatywy dla produkcji mleka szczególnie w przypadku rolników utrzymujących mniejsze stada.

Seminarium wyjazdowe przyczyniło się do nawiązania współpracy pomiędzy rolnikami, doradcami oraz przedstawicielami nauki. Taka wzajemna współpraca pozwoli na uzyskiwanie przez producentów lepszych wyników ekonomicznych w swojej produkcji. Doradcy zaś mają możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie oraz wykorzystanie jej w szkoleniach i w codziennej pracy doradczej.

W pierwszym dniu wyjazdu rolnicy, doradcy uczestniczyli w wykładach nt. Aktualnych uwarunkowań rozwoju produkcji wołowiny w Polsce, zorganizowanych na Wydziale Biotechnologii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, prowadzonych przez Panią Profesor Janiną Pogorzelską.

Kolejnym punktem projektu była wizyta w gospodarstwie w Mysłakach Małych, gdzie utrzymywane jest największe w Polsce, liczące ponad 450 sztuk stado bydła mięsnego rasy Hereford. Stado to ma do dyspozycji 500 ha łąk i pastwisk. Samą technologię i stosowane innowacje oraz sprzedaż i dystrybucje mięsa przedstawił kierownik gospodarstwa pan Marcin Ciok.

W drugim dniu uczestnicy mieli okazję zwiedzić gospodarstwo ekologiczne w Pacółtowie. W tym gospodarstwie utrzymywane jest bydło rasy limousine oraz charolaise. Produkcja jest certyfikowana. W gospodarstwie produkcja roślinna to wyłącznie trwałe użytki zielone zajmujące niespełna 1000 ha. W skład gospodarstwa wchodzi także ośrodek jeździecki oraz hotel i restauracja.

Podczas wyjazdu studyjnego wszyscy uczestnicy zostali zapoznanie z funkcjonowaniem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich w województwie śląskim i poinformowani o aplikowaniu w zakresie innowacji do Działania WSPÓŁPRACA PROW 2014-2020.

Uczestnikom wyjazdu studyjnego pn. "Innowacyjne rozwiązania w hodowli i organizacji chowu bydła mięsnego" zaprezentowano duże gospodarstwa, posiadające duże stada bydła mięsnego stosujące innowacyjne zoptymalizowane technologie produkcji, zarówno te konwencjonalne jak i ekologiczne.

 Zdobyta podczas wyjazdu przez uczestników wiedza i doświadczenia po wprowadzeniu do własnych gospodarstw niewątpliwie przyczynią się do zwiększenia efektywności produkcji i podniesienia jej opłacalności. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z pewnością przyczyni się także do zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania takiej produkcji na środowisko naturalne.20170928 122801z

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com