^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych”- konferencja

W dniach 16-18 listopada 2016 roku w Dąbrowie Górniczej odbyła się konferencja pn. „Wdrażanie innowacyjnych działań rolniczych przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych".logo OSZE

 

Organizatorem wydarzenia było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

 

Konferencja zgromadziła ponad 250 osób, głównie byli to członkowie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, poza nimi także przedstawiciele nauki i szkolnictwa wyższego, specjaliści pracujący w branży turystyki wiejskiej i agroturystyki, doradcy rolniczych i osoby zainteresowane tematyką działalności edukacyjnej w gospodarstwie wiejskim.

 

W ramach konferencji odbył się IV Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych. Głównym celem konferencji było wsparcie tworzenia i organizacji grup operacyjnych na rzecz innowacji w rolnictwie oraz zwiększenie zaangażowania w działania w ramach SIR poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Kolejnym ważnym zadaniem było promowanie innowacyjnego podejścia do działalności rolniczej, realizowanej przez członków Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

 

W programie konferencji znalazły się warsztaty służące rozwijaniu umiejętności społecznych i interpersonalnych, niezbędnych do tworzenia partnerstw i funkcjonowania w grupie pn. „Tworzenie i funkcjonowanie sieci kontaktów na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich". Uczestnicy mieli okazję wziąć także udział w zajęciach grupowych pn. „Kiermasz innowacji - wymiana wiedzy i doświadczeń z zakresu innowacyjnych praktyk w działalności rolniczej". Podczas tych zajęć uczestnicy zapoznali się z przykładami innowacyjnych aktywności, mogących być inspiracją do wdrażania ich w swoich gospodarstwach lub przedsiębiorstwach.

 

W drugim dniu konferencji odbyło się pięć wyjazdów studyjnych przygotowanych przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. W programie wyjazdów znalazły się wizyty w zagrodach edukacyjnych: „Pod Skałką" w Przybynowie, "Stefanówka" w Nowej Szarlejce, „JuRajska Spiżarnia" w Białej Wielkiej k/ Lelowa i „Ogród Wyobraźni" w Woli Libertowskiej. Poza wizytami w zagrodach uczestnicy odwiedzili również inne obiekty, cenne ze względu na swoje walory turystyczne, kulturowe czy bogatą historię i tradycję oraz obiekty prezentujące innowacyjne rozwiązania w obszarze rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

 

Konferencja została zrealizowana w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 w zakresie Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

 

zlot01

 

DSC08185

 

DSC08211

 

DSC08220

 

Fot. CDR O/ Kraków, R.Rosiek, E. Machura.

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com