^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wyniki naboru SR KSOW woj. śląskiego

 

 

01

W ubiegłym roku Sekretariat Regionalny KSOW województwa śląskiego prowadził nabór wniosków w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 na operacje planowane w 2016 r. W ramach przeprowadzonego naboru złożono 71 propozycji operacji na łączną kwotę 2 741 735, 62 zł, natomiast limit środków dostępnych dla działań partnerów SR woj. śląskiego wynosi 540 000,00zł. Jak widać konkurencja o fundusze była ogromna. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 103/89/V/2016 przyjął listę operacji własnych oraz listę rankingową operacji zgłoszonych do realizacji w ramach Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego- etap I (rok 2016).  Po przeprowadzonej ocenie( punktacja) na liście rankingowej znalazły się 44 propozycje operacji, z czego na dzień dzisiejszy, ze względu na limit środków, do realizacji przyjęto 16 propozycji partnerów KSOW. Nie jest to jednak ostateczna wersja listy rankingowej, gdyż zgodnie z nowymi wymogami ( PROW 2014-2020 ) regionalne Plany operacyjne muszą być przesłane do Jednostki Centralnej i tam zatwierdzone przez Grupę Roboczą ds. KSOW. Posiedzenie takie planowane było na 15 marca br. jednakże zostało przesunięte, być może na kwiecień 2016r.

Lista rankingowa SR KSOW woj. śląskiego znajduje się na stronie : www.slaskie.ksow.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com