^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konsultacje społeczne w sprawie gminnego programu rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Prosimy o przesłanie pytań i opinii dotyczących projektu oraz „Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Pyskowice” na formularzu konsultacyjnym do 16 sierpnia br.

Formularz konsultacyjny oraz projekt uchwały wraz z załącznikami udostępniony został:

- w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3,
w pokoju 334, w godzinach pracy Urzędu;

- w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979

Korespondencja złożona przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji nie będzie brana pod uwagę.
W przypadku dostarczenia uwag drogą korespondencyjną, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

 

https://www.pyskowice.pl/files/slide/100.jpg

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com