^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

11

INFORMACJA

DLA ROLNIKÓW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE

W SPRAWIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Przypominam, że posiadanie planu bezpieczeństwa biologicznego, jest jednym z wymagań zawartych w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji  (UE)  2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń zwanego dalej RWK 2021/605. Stanowi on podstawę do możliwościdokonania przemieszczeń świń z gospodarstw zlokalizowanych na obszarach objętych ograniczeniami I, II i III. Należy pamiętać, że brak spełnianiaw/w wymogu po dniu 31 października 2021r., będzie stanowiłpoważną przeszkodę dla możliwości wywozu świń poza wymienione obszary.

Na dzień dzisiejszy województwo śląskie nie jest objęte ograniczeniami, gdyż jest poza wyżej wymienionymi strefami. dlatego obecnie dla rolników z województwa śląskiego sporządzenie planu bezpieczeństwa biologicznego jest dobrowolne, ale sytuacja jest bardzo dynamiczna i w każdej chwili może stać się obowiązkowe. Dlatego też zachęcamy do korzystania z pomocy doradców ośrodka doradztwa rolniczego w w/w sprawie.

Warunkiem wdrożenia skutecznej bioasekuracji jest udokumentowanie przestrzegania określonych zasad, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko występowania zakażeń ASF u zwierząt. Aby pomóc Państwu w spełnieniu  tego wymagania przypominamy o nim oraz informujemy, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii dostępne są wzory dokumentów:

Rolnicy utrzymujący świnie w obszarach objętych ograniczeniami w związku z ASF są zobowiązani do sporządzenia planów bezpieczeństwa biologicznego oraz ich zatwierdzenia u właściwego powiatowego lekarza weterynarii przed datą 31 października 2021 r.

 

 

Marta Girtler-Motyka na podstawie informacji Głównego Lekarza Weterynarii   dr n. wet. Mirosława Welz.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com