^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Planowane zmiany warunków przyznawania pomocy dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 - Komunikat Prezesa ARiMR z 10 września 2015 r.

arimr logoW związku z licznymi postulatami w sprawie zmiany warunków przyznawania premii dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniu 10 sierpnia br., przed rozpoczęciem naboru wniosków, przekazał do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednocześnie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ustala z Komisją Europejską zakres możliwych zmian.

W związku z tym, zakładając, że zmiana warunków przyznawania pomocy, po pozytywnej opinii Komitetu Monitorującego PROW 2014-2020, mogłaby uzyskać akceptację ze strony Komisji Europejskiej, osoby, które już rozpoczęły, przed złożeniem wniosku o przyznanie premii, kierowanie gospodarstwem, w szczególności:

  • wystąpiły o płatności bezpośrednie,
  • - zgłosiły zwierzęta gospodarskie do rejestru,
  • - wystąpiły o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,
  • - prowadziły dział specjalny produkcji rolnej

mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru dotyczącego "Premii dla młodych rolników" PROW 2014-2020, trwającego do dnia 16 września br. Informacja ta dotyczy w szczególności tych, u których wystąpiły przesłanki kierowania gospodarstwem rolnym w roku 2015. Przyznanie pomocy takim osobom na operacje typu "Premie dla młodych rolników", będzie jednak możliwe, jeżeli odpowiednie zmiany warunków przyznania pomocy w tym instrumencie wsparcia zostaną, w terminie umożliwiającym przyznanie pomocy, zaakceptowane przez Komisję Europejską oraz nastąpi zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Andrzej Gross
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informacja nadesłana przez ŚOR ARiMR

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com