^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

VII Ogólnopolski Zlot Zagród Edukacyjnych

Po raz siódmy właściciele zagród edukacyjnych z całej Polski
spotkali się na Ogólnopolskim Zlocie Zagród Edukacyjnych.


VII Zlot Zagród Edukacyjnych odbył się w dniach 21-22 listopada br. w Krakowie. W Zlocie uczestniczyło blisko 300 osób, w tym przedstawiciele uczelni wyższych, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentacja sektora edukacji, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie, doradcy ODR- koordynatorzy Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych i właściciele zagród edukacyjnych z całego kraju, a także osoby zamierzające założyć gospodarstwa edukacyjne. Województwo śląskie reprezentowała silna grupa 57 osób. Konferencja została zrealizowana jest w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022 – 2023.


Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych istnieje już 10 lat i zrzesza 293 gospodarstwa. W województwie śląskim znajduje się 25 zagród edukacyjnych. Celem założenia Sieci była m.in. potrzeba przybliżenia dzieciom zagadnień związanych z produkcją żywności, pracą na roli, dziedzictwem kulturowym wsi, bogactwem przyrodniczym obszarów wiejskich. Tak naprawdę te 10 lat funkcjonowania Sieci dopiero realnie pokazało, jak wielka jest to potrzeba. Z relacji uczestników Zlotu jasno wynika, że dzieci odwiedzające zagrody edukacyjne, mają ogromne deficyty w rozpoznawaniu rodzimej fauny i flory, a także w rozumieniu pochodzenia i produkcji żywności. W znajdujących się w gospodarstwach stawach dzieci wypatrują dorszy i śledzi. Obserwując skupisko kilku przydomowych drzew (brzozy, lipy) dzieci wykrzykują, ze to choinki, pomimo, że nie ma na nich bombek… Potrzeba edukacji dzieci chociażby w zakresie rozpoznawania rodzimych gatunków drzew, upraw, zwierząt gospodarskich jest ogromna.

Zlot Zagród był okazją do wymiany doświadczeń, doskonalenia wiedzy, wzajemnej integracji. Podczas dwudniowej konferencji odbyły się wystąpienia prelegentów, warsztaty z kompetencji komunikacyjnych oraz warsztaty integracji i budowania zespołu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność i aktywną postawę.

Zlot 1 male

Zlot 6male

Zlot 5male

Zlot 4male

Zlot 3male


Poniżej prezentacje prelegentów:

Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych. 10 lat minęło...

Zastrzeżony znak towarowy Zagroda Edukacyjna

Pedagogika w Zagrodzie

Prawne warunki działalności zdrowotnej i opiekuńczej Zagród Edukacyjnych

Innowacyjna działalność w Zagrodach Edukacyjnych

Narzędzia wspierające działalność kobiet zamieszkujących obszary wiejskie

Założenia interwencji Leader w ramach PS WPR 2023-2027

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych

Źródło: www.zagrodaedukacyjna.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com