^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Aktywny na Wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim”

 

logaKSOW okFundacja na rzecz Promocji i Rozwoju Sołectwa Karczewice, Partner KSOW, we współpracy z Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie realizuje projekt pn. „Aktywny na Wsi – cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowisku wiejskim” w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 – Plan operacyjny na lata 2020-2021.
Głównym celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom województwa śląskiego i promocja inicjatyw mieszkańców podejmowanych w środowisku wiejskim na rzecz rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego poprzez publikację cyklu artykułów w czasopismach regionalnych wydawanych na terenie województwa śląskiego w okresie realizacji projektu.
W ramach operacji założono publikację cyklu 10 artykułów w czasopiśmie regionalnym oraz zorganizowanie spotkania podsumowującego cykl artykułów promujących inicjatywy mieszkańców województwa śląskiego podejmowane w środowiska wiejskim.
Przewidywane efekty realizacji operacji to:
- 10 inicjatyw zaprezentowanych w przygotowanych artykułach,
- 20 000 mieszkańców województwa śląskiego - rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich i przedstawiciele instytucji wpierających rozwój obszarów wiejskich, odbiorcy przygotowanych artykułów.
Efektem długookresowym realizowanej operacji będą nowe inicjatywy podjęte przez mieszkańców wsi z terenu województwa śląskiego w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.
Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Chcesz zostać Partnerem KSOW – zarejestruj się na stronie ksow.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com