^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ruszył nabór do XIX Ogólnopolskiego Konkursu " Sposób na sukces" na najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich

Ideą konkursu jest promowanie interesujących przedsięwzięć gospodarczych, innowacyjnych rozwiązań, działań na rzecz ograniczenia skutków niekorzystnych zmian klimatu, włączenia społecznego, a także aktywizacji lokalnych społeczności.

Obecna edycja jest realizowana na podstawie zmienionego regulaminu, w którym ośrodki doradztwa odgrywają większą niż dotychczas rolę. Od 2019 roku zgłoszenia do konkursu przyjmować będą tylko Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego ( WODR) w związku z tym, wszystkie podmioty  zainteresowane, powinny składać karty zgłoszenia  w przypadku województwa śląskiego do Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. ŚODR Częstochowa będzie zgłaszał i weryfikował przedsięwzięcia konkursowe na poziomie województwasposob logo2

Osoby zainteresowane do udziału w konkursie, proszone są o kontakt z doradcami terenowymi PZDR-ów lub z działem Rozwoju Obszarów Wiejskich- p. Monika Mrożek 34/377-01-09 do 8.03.2019r.

Liczymy na ciekawe i innowacyjne zgłoszenia konkursowe.

ZAPRASZAMY!!

Regulamin konkursu Sposób na Sukces
Załączniki do regulaminu

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com