^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

„Akademia Liderów Rozwoju Obszarów Wiejskich"

"Operacja pn: „Akademia Liderów Rozwoju Obszarów Wiejskich", realizowana w ramach Planu Operacyjnego KSOW na lata 2018 – 2019, mająca na celu wymianę wiedzy oraz aktywizację i edukację młodych rolników i uczniów szkół rolniczych na temat rozwoju obszarów wiejskich, służąca zwiększeniu ich udziału w podejmowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju OW; współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Pomocy Technicznej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Kurs e-learninigowy dostępny pod adresem: www.alrow.pl
PROGRAM samokształcenia kierowanego:
Moduł 1
Ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem celów horyzontalnych: innowacje, klimat, środowisko;
Innowacje w PROW 2014 – 2020 Nowe podejście do innowacji – współpraca;
Moduł 2
PROW 2014 – 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych dla młodych rolników, restrukturyzacji gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednich
Moduł 3
Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działalność lokalnych grup działania, sprzedaż bezpośrednia;
Moduł 4
Efektywność produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych.
Uczestnicy kursu e-learninigowego: co najmniej 150 uczniów szkół rolniczych oraz młodych rolników i domowników rolników w wieku od 16 do 35 r.ż. zamieszkujących woj. śląskie.

ALROW 2018v2

Szkolenia Stacjonarne w Zakopanem w terminie: 29 czerwca - 1 lipca 2018r.
Harmonogram szkolenia stacjonarnego:
I dzień:
- Ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem celów horyzontalnych: innowacje, klimat, środowisko; Innowacje w PROW 2014 – 2020 Nowe podejście do innowacji – współpraca, SIR, GPR, spółdzielnie;
- Ogólna charakterystyka PROW 2014 -2020 ze szczególnym uwzględnieniem celów horyzontalnych: innowacje, klimat, środowisko; Innowacje w PROW 2014 – 2020 Nowe podejście do innowacji – współpraca, SIR, GPR, spółdzielnie;
- Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, działalność lokalnych grup działania, sprzedaż bezpośrednia.
II dzień – wyjazd studyjny:
1) Tatrzańska – Beskidzką Grupę Producentów Gazdowie;
2) tłocznia soków Maurer;
3) Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu".
III dzień
- PROW 2014 – 2020 – ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych dla młodych rolników, restrukturyzacji gospodarstw rolnych, płatności bezpośrednich – w trakcie przerwa kawowa;
- Efektywność produkcyjno-ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych.
Uczestnicy: 50 uczniów szkół rolniczych oraz młodych rolników i domowników rolników w wieku od 16 do 35 r.ż. zamieszkujących woj. śląskie.

Partnerzy:
- Ślaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie
- Związek Młodzieży Wiejskiej
- Łukasz Jawny"

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com