^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Warsztaty dla kadry kierowniczej ŚODR w Krakowie w ramach operacji „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi”

header bg SIRW dniach 9 – 11 kwietnia 2018 w Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie odbył się pierwszy warsztat realizowany w ramach projektu „Modele współpracy PZDR województwa śląskiego z potencjalnymi Grupami Operacyjnymi”. Krakowski oddział CDR wygrał postępowanie na realizację tego projektu i ze względu na charakter tej instytucji, jej zadania statutowe oraz doświadczenie w pracy z doradcami należy mieć nadzieję na bardzo dobrą i prawidłową realizację tego projektu.

IMG 6143

Dobrym zwiastunem przykładnej realizacji był właśnie pierwszy z zaplanowanych warsztatów. W szkoleniu wzięła udział dyrekcja ŚODR w Częstochowie w osobach dyrektora Pana Marka Dziubka oraz zastępców dyrektora pp. Anny Szymik i Tomasza Wiekiery. Uczestnikami byli też kierownicy Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, kierownicy działów a także pracownicy Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

IMG 6139

Pierwsze dwa dni poświęcone były psychologicznym aspektom pracy w zespołach. Oboje wykładowcy prowadzili zajęcia metodą wykładowo – warsztatową, zajęcia przerywane były na wykonanie różnych testów. Pani Sylwia Filas wprowadzała grupę w zagadnienia ogólnie pojętej komunikacji, a tematami wystąpień były: skuteczna komunikacja interpersonalna, efektywna komunikacja społeczna i menedżerska, formy i style komunikacji oraz komunikacja interpersonalna w kontekście tworzenia się grup/zespołów. Psycholog biznesu Pan Tomasz Boczoń mówił o psychologii grupy i pracy w zespole, skupiając się na szansach i zagrożeniach pracy w zespole, strategiach zarządzania zespołami, fazach rozwoju grupy. Niemała część wystąpienia zajęło omówienie wyników przeprowadzonego testu dotyczącego predyspozycji uczestników do zajmowania określonych ról w grupach i wynikających z tego konsekwencji. Zdobyte wiadomości, które poszerzone zostaną w warsztatach odbywających się na początku czerwca br, niewątpliwie pomogą doradcom w codziennej pracy. Kierownikom przydadzą się do bardziej efektywnego zarzadzania, ale szczególnie przydatne będą przy tworzeniu grup fokusowych na poszczególnych rejonach i dalszej z nimi pracy.

IMG 6136

IMG 7384

Ostatnia część warsztatu to przygotowanie do spotkań w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego. Była to najbardziej burzliwa i dyskusyjna odsłona przeprowadzonych warsztatów. Dyskusja oscylowała wokół samego pojęcia innowacji, grup fokusowych czy grup operacyjnych i roli oraz zaangażowania publicznego doradztwa. Niepominięte zostały zagadnienia związane z wynagrodzeniem i priorytetami pracy doradczej. Poruszono też aspekty przyszłości publicznego doradztwa, roli działań komercyjnych w świetle dotacji i związanymi z nią zadaniami z ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego i wynikającymi ze statutu Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Na końcu kierownicy PZDR definiowali problemy dotykające współpracujących z nimi rolników, które będą podstawą do zaproszenia uznanego autorytetu wśród naukowców zajmujących się dziedziną, w której określono problem. Niektóre propozycje były bardzo ciekawe i rokujące na wykorzystanie w projekcie oraz dobór kadry naukowej do dalszej pracy nad nimi.

IMG 7210IMG 7300

W operacji dalsze zaprojektowane działania to znaczy jeszcze jedno spotkanie warsztatowe w Krakowie oraz 17 spotkań w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego województwa śląskiego. Ze względu na tryb pracy i harmonogram naborów do PROW 2014 – 2020 projekt musi zakończyć się w sierpniu 2018. Jest to termin, który pozwoli złożyć wnioski do działania „Współpraca”, nabór planowany jest na wrzesień/październik br.IMG 7311IMG 7398

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com