^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

XXI Krajowa Konferencja Pszczelarska, 6 grudnia 2015

XXI Krajowa Konferencja Pszczelarska 6 grudnia 2015

towarzysząca XXVII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Pszczelarzy na Jasną Górę

W dniu 6 grudnia 2015r odbyła się w Częstochowie XXI Krajowa Konferencja Pszczelarska, uczestniczyli w niej pszczelarze z całej Polski, którzy przybyli na uroczystości pielgrzymkowe. Miejscem konferencji była Jasna Góra, a organizatorami: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Polski Związek Pszczelarski w Warszawie, Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał pan Grzegorz Boski dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie serdecznie witając zaproszonych gości, współorganizatorów oraz całą Brać Pszczelarską. Wśród zaproszonych gości byli: pan Stanisław Gmitruk wiceprzewodniczący sejmiku województwa śląskiego, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pan Tomasz Żabiński dyrektor Agencji Rynku Rolnego z Oddziału Regionalnego – w Katowicach i pan Jerzy Motłoch Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

            Do uczestników konferencji przemawiali: pan Tadeusz Sabat - Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie, pan Włodzimierz Janas -Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy    w Częstochowie, Pan Tomasz Żabiński - Dyrektor ARR w Katowicach. Konferencję prowadził pan Andrzej Adamczyk z Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie.

W tym roku w ramach konferencji przedstawiono dwa referaty. Pierwszy pt Intensyfikacja gospodarki pasiecznej a jakość produktów pszczelich na tle przemian pszczelarstwa polskiego ostatnich 25 lat wygłosił pan dr hab. Sławomir Bakier prof. z Politechniki Białostockiej, gdzie zajmuje się badaniami właściwości fizykochemicznych produktów pszczelich. Prowadzi też własną dużą pasiekę. Pan profesor przedstawił jak zachodzące przeobrażenia w kraju wpłynęły na gospodarkę pasieczną, kondycję pasiek oraz jakość produktów pszczelich. Wskazał, że najtrudniejszym okresem w hodowli pszczół były lata 90-te XX w. kiedy wystąpiła inwazja warrozy. Większy stopień intensyfikacji obserwuje się w pasiekach dużych, które wędrują z pszczołami na znaczne odległości oraz charakteryzują się systematyczną pracą hodowlaną. W ostatnich kilkunastu latach następuje systematyczny wzrost produkcji miodu, duże pasieki wykorzystują kilka pożytków a więc pozyskują miody odmianowe. Często pojawiają się problemy z formalnym spełnieniem wymogów związanych z zaliczeniem uzyskiwanego miodu do odmianowego. Konieczne jest stosowanie specjalnych zabiegów w gospodarce pasiecznej ażeby ten problem rozwiązać. Chcąc pozyskać miody o wysokich parametrach jakościowych ważne jest miejsce ustawienia pasieki względem pożytku, najlepiej w odległości 400-500m. Przy intensyfikacji produkcji pasiecznej występują problemy z pozyskiwaniem miodu o zawartości wody poniżej 18%, co gwarantuje dobre przechowywanie. Wykładowca wskazał, iż istnieje potrzeba   zastosowania technicznych rozwiązań, które mogłyby to poprawić.

Podstawowym czynnikiem gwarantującym wysoką jakość produktów pszczelich jest też przestrzeganie zasad stosowania substancji chemicznych do zwalczania chorób pszczół. Dotyczy to głownie preparatów stosowanych do zwalczania warrozy.

W drugim referacie pani prof. dr hab. Maria Borawska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z Zakładu Bromatologii mówiła o żywności i żywieniu z wykorzystaniem produktów pszczelich a także o pozytywnych wynikach badań z po ich zastosowaniu np. wyniki ostatnich trzyletnich badań wskazują, że propolis pierzga -pozyskane w czystym środowisku- potrafią hamować wzrost komórek glejaka mózgu.

IMG 7979

 

IMG 7990

 

IMG 7991

 

IMG 8001

 

IMG 7955

 

IMG 8003

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com