^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Pyskowice - konsultacje w ramachLokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 – 2027

1 września br. w godzinach 16.00 – 19.00 w pyskowickim ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne, które poświęcone będzie analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Lokalna Grupa Działania "Leśna Kraina Górnego Śląska" zaprasza przedstawicieli wszystkich sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Więcej informacji: https://lesnakrainalgd.pl/okres-przygotowawczy-2023-2027

https://www.pyskowice.pl/files/news/aktualnosci/568www_aktualnoci-ruszyypracenadprzygotowaniemlokalnejstrategiirozwojunalata20232027.zapraszamynaspotkaniekonsultacyjnelgdlenejkrainygrnegolska.jpg

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com