^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Dzień Samorządu Terytorialnego to 27.05.2022

Dzień Samorządu Terytorialnego to polskie święto, obchodzone corocznie 27 maja uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2000 roku dla upamiętnia pierwszych wyborów samorządowych, które odbyły się 27 maja 1990 roku.

Rozdział VII Art. 164.pkt 1. Konstytucji mówi:

„Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina”

To gminy zapewniają zaspokojenie podstawowych potrzeb ich mieszkańców.

Do jednostek samorządu terytorialnego należy także powiat, który na co dzień dba i koordynuje zadania o charakterze lokalnym, międzygminnym.

Działaniami natomiast na rzecz szerszego rozwoju lokalnego czuwa wojewódzki samorząd terytorialny.

Wszystkim naszym samorządowcom składamy w dniu ich święta najserdeczniejsze życzenia, aby ich praca w działaniu na rzecz naszych lokalnych społeczności, którą wykonują z podziwu godnym zaangażowaniem, przynosiła im wiele radości, awansów i zadowolenia.powiat herby

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com