^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ogólnopolskie Dożynki Jasnogórskie 2022

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

logo orb

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” mająca na celu odtwarzanie, ochronę i wzbogacanie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  realizuje operację 

Pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej  

Operacja będzie realizowana w formie jednodniowych, bezpłatnych szkoleń stacjonarnych realizowanych na terenie województwa śląskiego. Efektem operacji będzie przeszkolenie 530 ostatecznych odbiorców.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com