^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Warto wiedzieć

Warto wiedzieć

     W dniach 6-7 luty 2018 roku Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu, zorganizowało dla doradców ośrodków doradztwa rolniczego szkolenie obejmujące szereg zagadnień w temacie „Płatności bezpośrednie, rolnośrodowiskowe, ekologiczne- konsekwencje niewłaściwego deklarowania gruntów, interpretacja dokumentacji kontroli, zasady postępowania”.

Jednym z ważniejszych zagadnień było przedstawienie metod kontroli w zakresie kwalifikowalności powierzchni do płatności bezpośrednich. W Polsce są 2 metody kontroli na miejscu.

Metoda teledetekcyjna zwana metodą FOTO. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem ortofotomap wykonanych dla 100% deklarowanych działek rolnych.

Metoda klasycznej inspekcji terenowej, która polega na przeprowadzeniu przeglądu terenowego, na wszystkich działkach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności. Podczas tej inspekcji odbywa się identyfikacja granic tych działek w terenie i pomiar powierzchni kwalifikującej się do przyznania płatności. Wykonywana jest też dokumentacja fotograficzna.platnosci

Głównym celem kontroli na miejscu jest:

 • ustalenie granic i powierzchni działek rolnych
 • zweryfikowanie zadeklarowanej grupy upraw/uprawy na danej działce rolnej
 • pozyskanie informacji pozwalających na weryfikację spełnienia obowiązku zazielenienia (w przypadku rolników skierowanych do tego rodzaju kontroli) w zakresie:
 • dywersyfikacji upraw
 • utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ)
 • utrzymania obszarów proekologicznych (EFA)
 • Pozyskanie informacji, które wykorzystywane będą w procesie aktualizacji LPIS (system identyfikacji działek rolnych)

Kolejnym zagadnieniem było przedstawienie przebiegu kontroli na miejscu w gospodarstwach realizujących zobowiązania w zakresie programu rolnośrodowiskowego, działania rolno-środowiskowo-klimatycznego i rolnictwa ekologicznego.

Kontrola wykonywana jest zawsze z udziałem zespołu dwuosobowego i obejmuje:

 • wizytę w siedzibie gospodarstwa rolnego;
 • kontrolę dokumentacji;
 • kontrolę działek rolnych;
 • kontrole wymogów ogólnych i szczegółowych.

O terminie kontroli rolnik jest powiadamiany. Jeżeli nie zagraża to celowi kontroli, powiadomienie może nastąpić w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych przed datą kontroli. W przypadku pakietu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie (PRS i PRŚK) wcześniejsze powiadomienie o planowej kontroli na miejscu, może nastąpić na nie więcej niż 48 godzin przed kontrolą.

Podczas kontroli sprawdzane są następujące dokumenty:

 • plan działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej,
 • rejestr działalności rolnośrodowiskowej/ekologicznej,
 • dokumentacja przyrodnicza – pakiety przyrodnicze
 • plan nawożenia – pakiet rolnictwo zrównoważone
 • bilans azotu – pakiet rolnictwo zrównoważone
 • analiza gleby - pakiet rolnictwo zrównoważone Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne)
 • ewidencja stosowania środków ochrony roślin,
 • dokumentacja potwierdzająca zakup sadzonek (dotyczy działania Rolnictwo Ekologiczne) lub nasion,
 • dokumentacja zbioru/ sprzedaży (dotyczy działania Rolnictwo Ekologiczne).

Sprawdzone dokumenty są podczas kontroli podpisane przez inspektorów kontrolujących z podaniem daty i następnie fotografowane.

Obecność rolnika lub osoby przez niego upoważnionej podczas kontroli jest niezbędna. Bez udziału rolnika lub osoby przez niego upoważnionej, inspektor terenowy nie ma możliwości kontroli wymaganych dokumentów.

Innym ważnym zagadnieniem było omówienie formuły decyzji jaką otrzymują rolnicy realizujący zobowiązania w zakresie płatności rolnośrodowiskowych, rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych.

Decyzję zasadniczo otrzymują rolnicy po zatwierdzeniu wniosku o przyznanie pierwszej płatność i w latach, w których dokonano zmian zobowiązania. Taka otrzymana decyzja jest przede wszystkim informacją dla rolnika jak powierzchnia użytków rolnych jest powierzchnią zobowiązania (PRS, PRŚK, RE) i/lub jak minimalna liczba zwierząt musi być deklarowana do pakietu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Zgodnie z art.32 ust 1 (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ),w przypadku działania Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnictwo ekologiczne, jeżeli decyzja administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy uwzględnia w całości żądanie strony i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych, oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

O żądanie doręczenia decyzji trzeba zwrócić się do kierownika biura powiatowego AR i MR, w terminie 14 dni od dnia uznania pomocy na rachunku bankowym.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego można odwołać się zawsze od otrzymanej decyzji, pamiętając o tym że należy to zrobić do organu, który wydał decyzję.

Odwołanie trzeba jednak wnieść w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje przygotowano na podstawie materiałów szkoleniowych