^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PREFERENCYJNE KREDYTY NA WYMIANĘ KOTŁÓW Z 20 PROC. DOPŁATĄ NA ŚLĄSKU

Smog nieodłącznie wiąże się z niską emisją, czyli emisją pyłów i szkodliwych gazów pochodzących m.in. z domowych palenisk i pieców grzewczych, w których spalanie odbywa się w wysoce nieefektywny sposób. Sprzyjają temu warunki atmosferyczne: duża wilgotność powietrza i brak wiatru.KOCIOŁ PELETOWY

W ramach walki ze smogiem Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska SA, który uruchomi specjalną ofertę wspierającą m.in. wymianę kotłów i modernizację systemów grzewczych na terenie województwa śląskiego. Polega ona na preferencyjnym kredycie z 20 proc. dopłatą a beneficjentami końcowymi są osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe. Linia kredytowa pochodzi ze środków WFOŚiGW, umowa o współpracy została podpisana 9.10.2017 a oferta będzie dostępna w oddziałach BOŚ w listopadzie br.

Oferta przeznaczona jest na inwestycje mające ograniczyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery a w tym wymianę kotłów, bądź modernizację systemów grzewczych (na bardziej efektywne ekologicznie i energetycznie urządzenia opalane gazem, olejem, biomasą lub paliwem stałym spełniające wymogi 5 klasy), montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, a także  termomodernizację budynków wraz z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu. Środki dostępne w ramach linii mogą wspierać także  przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód, takie jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków lub podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej (przykanaliki).

Uruchomiona linia kredytowa pozwoli na sfinansowanie do 75 proc. nakładów brutto całego przedsięwzięcia (jednak nie więcej niż 300 tys. zł) i uzyskanie dotacji w wysokości 20 proc. udzielonego kredytu, co łącznie pokrywa 90 proc. kosztów kwalifikowanych.

O preferencyjne kredyty przeznaczone na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery mogą ubiegać się klienci indywidualni oraz wspólnoty mieszkaniowe, natomiast kredyty na przydomowe oczyszczalnie i przyłącza do kanalizacji przeznaczone są wyłącznie dla klientów indywidualnych.

Wszyscy zainteresowani dofinansowaniem mogą zgłoszać się do doradców w placówkach BOŚ na terenie województwa śląskiego lub do Głównego Ekologa ds. Klientów Detalicznych (https://www.bosbank.pl/ekopolska, zakładka „Główni Ekolodzy”).

Źródło: www.wfosigw.katowice.pl, www.bosbank.pl, www.globenergia.pl