^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DOFINANSOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII - NOWY PROGRAM PROSUMENT

W ramach nowego programu Prosument Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił Bankowi Ochrony Środowiska do 40 mln zł (w tym do 12 mln zł na dotacje) z przeznaczeniem na zawieranie umów z klientami indywidualnymi, posiadającymi prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi oraz wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach programu priorytetowego SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych Część 3) Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.

logo prosumentBank Ochrony Środowiska rusza z EKOkredytem Prosument II
w dniu 16 października 2017 r. od godziny 10.30.

Oferta skierowana jest do:

 1. osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
 2. wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste
c) spółdzielcze własnościowe prawo do domu jednorodzinnego

Przez budynek mieszkalny, w tym wielorodzinny, należy rozumieć, istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • 1) małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych:
  • - źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  • - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  • - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  • - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
 • 2) instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła, wymienione powyżej, przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione


Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • - więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • - więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Bank oferuje finansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby budynków mieszkalnych („przedsięwzięcie”).

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (rozumianych jako koszt wykonania projektu instalacji, dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem) , w tym:

 • w formie dotacji:
  • a) dla instalacji do produkcji ciepła (pompy ciepła, kolektory słoneczne, źródła opalane biomasą) - do 15% kosztów kwalifikowanych,
  • b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja) - do 30% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  • - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  • - okresie kredytowania do 15 lat

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument”, w tym szczegółowy wykaz kosztów kwalifikowanych dla każdego rodzaju instalacji określa Program Prosument (załącznik „Wymagania techniczne”) na stronie NFOŚiGW.

Informacje na temat programu znajdują się także bezpośrednio na stronie Banku Ochrony Środowiska www.bosbank.pl