^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zmiany w segregacji odpadów po 1 lipca 2017 roku

Od 1 lipca 2017 r. zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące segregacji odpadów. Regulacje te wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. pojemniki segregacja 665x309

Głównym powodem wprowadzenia zmian w zakresie segregacji odpadów jest fakt, iż obecnie w Polsce tylko 26 proc. śmieci poddawanych jest recyklingowi. Zgodnie z regulacjami unijnymi w 2020 r. poziom ten powinien osiągnąć wartość 50 procent. Brak wprowadzenia nowych zasad gospodarki odpadami mógłby przyczynić się do utraty środków unijnych przeznaczonych na ten cel.
Musimy jednak przygotowywać się na zmiany.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, które wchodzi w życie 1 lipca 2017 roku, każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów podlegać ma recyklingowi. Odpady plastikowe, metalowe, a także wielowarstwowe trafiać mają do pojemnika koloru żółtego. Szkło do zielonego pojemnika, a papier (w tym tektura) do niebieskiego. Tego dnia zaczną pojawiać się także pojemniki koloru brązowego, do których trafiać powinny odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, czyli na przykład resztki kuchenne.

O czym warto pamiętać to fakt, że nie wszystkie śmieci możemy wrzucić do kolorowych kontenerów. Odpady takie jak sprzęty elektroniczne i elektryczne, czy chociażby żarówki powinny trafić do specjalnych punktów zbiórki selektywnej. Z kolei baterie i akumulatory mogą być wrzucane wyłącznie do specjalnych pojemników, które znaleźć możemy w wielu sklepach. Przeterminowane leki to także wyjątkowo niebezpieczne substancje, które powinny znaleźć się w specjalnych pojemnikach, które powinny posiadać apteki. 
W ministerialnym rozporządzeniu określono frakcje odpadów podlegających selektywnej zbiórce wraz z określeniem koloru przeznaczonego na nie pojemników:

  • papier – zbierany do pojemników koloru niebieskiego;
  • szkło – zbierane do pojemników koloru zielonego (rozporządzenie dopuszcza możliwość podziału
  • szkła ze względu na kolor: bezbarwne – pojemniki koloru białego, kolorowe – pojemniki koloru zielonego);
  • metale wraz z tworzywami sztucznymi – zbierane do pojemników koloru żółtego;
  • odpady biodegradowalne, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (np. resztki kuchenne) - zbierane do pojemników koloru brązowego.

Na prawidłowe oznaczenie pojemników (o ile w tej chwili nie są poprawnie oznaczone) samorządy będą miały 6 miesięcy od momentu wejścia w życie rozporządzenia, zaś na wymianę – 5 lat. W miejscu wytworzenia odpadów, wybrane frakcje będą mogły być, zgodnie z rozporządzeniem, zbierane w workach, a decyzja co do stosowania „systemu workowego” będzie leżała w gestii poszczególnych gmin. Kolory worków muszą być tożsame z kolorem pojemników dla poszczególnych frakcji.

Przyjęte zmiany będą miały także zastosowanie do koloru worków dla selektywnie zebranych frakcji odpadów komunalnych w miejscu ich wytworzenia. Właściciele nieruchomości będą mogli zbierać odpady komunalne tylko do worków posiadających kolor określony w rozporządzeniu.

W przypadku ustawienia pojemników w miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym prawodawca dopuścił możliwość, aby pokryte były one określonym kolorem na części powierzchni, ale nie mniejszej niż 30 proc. pola całego pojemnika, jednak w sposób widoczny dla osób korzystających.

Wprowadzone zmiany mogą przyczynić się do obniżenia opłaty za wywóz śmieci. Właściwie posegregowane odpady wpłyną na wartość surowca, który będzie cechował się dobrą jakością i następnie będzie mógł być sprzedany przez gminę.

Zgodnie z rozporządzeniem gminy będą miały obowiązek zorganizowania systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wymóg ten odnosi się także do właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli gromadzić odpady zgodnie z nowymi zasadami na skutek deklaracji o selektywnej zbiórce. zmiany.

Nowe regulacje uniemożliwią zbieranie odpadów w podziale na „suche” i „mokre”, co do tej pory się zdarzało i przekładało się na gorszą jakość surowca. Między innymi to stanowiło podstawę wydania przez ministra nowego aktu prawnego. Celem jego jest ujednolicenie wymagań w zakresie zbierania i odbierania odpadów komunalnych. Również istotną kwestią jest osiągnięcie zadanych poziomów recyklingu, następnie przygotowanie odpadów do ponownego użycia i odzysku, a w konsekwencji ograniczenie ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska.

Źródło: www.bosbank.pl Autorka, Marta Martynkiewicz, jest Głównym Ekologiem ds. Klientów Korporacyjnych Banku Ochrony Środowiska.