^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Zaloguj

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Kalendarz szkoleń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
4
5
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Uwaga na terminy na złożenie dokumentów z pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt działanie rolno – środowiskowo – klimatyczne PROW 2014-2020 - w Instytucie Zootechniki

Przypominamy, że rolnicy posiadający zobowiązanie rolno – środowiskowo – klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 w zakresie pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie zobowiązani są do corocznego składania do Instytutu Zootechniki PIB:20070919 cakle3tif 1

  1. w wariancie 7.1 Zachowanie lokalnych ras bydła  - aktualnego oświadczenia - Wykazu krów zakwalifikowanych do uczestnictwa w Programie (nawet jeśli posiadają te same zwierzęta) oraz Wykazu jałówek/krów remontowych, które mogą być wprowadzone do stada w trakcie trwania zobowiązania w miejsce sztuk byłych. Termin składania w/w dokumentów do Instytutu trwa od 1 lutego do 14 marca kolejnego roku uczestnictwa w Programie, tak aby od 15 marca wszystkie krowy, które zostaną zakwalifikowane, mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania. Termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut upływa 15 maja każdego roku kolejnego uczestnictwa w Programie z założeniem, że 15 marca każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie krowy muszą spełniać warunki kwalifikacji do Programu ochrony,
  2. w wariancie 7.2 Zachowanie lokalnych ras koni – aktualnego Wykazu wszystkich klaczy zgłaszanych do uczestnictwa w Programie (nawet jeśli posiadają te same klacze) potwierdzonego przez OZHK Wykazy sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przez datą złożenia do Instytutu. Klacze kwalifikowane są co roku zgodnie z wymaganiami Programów ochrony danej rasy. Dotyczy to również Wykazu klaczy proponowanych (rezerwowych). Termin składania kolejnych wniosków i wykazów do Instytutu upływa ostatniego lutego każdego kolejnego roku uczestnictwa w Programie. Termin zatwierdzania Wykazów przez Instytut upływa 15 maja kolejnego roku uczestnictwa w Programie z założeniem, że 15 marca każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie klacze muszą spełniać warunki kwalifikacji do Programu ochrony.
  3. w wariancie 7.3 Zachowanie lokalnych ras owiec – aktualnego oświadczenia - Wykazu owiec matek zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych oraz Wykazu owiec remontowych. Termin składania w/w dokumentów do Instytutu trwa do 14 marca kolejnego roku uczestnictwa w Programie, tak aby od 15 marca wszystkie owce, które zostaną zakwalifikowane, mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania. Termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut upływa 15 maja każdego roku kolejnego uczestnictwa w Programie z założeniem, że 15 marca każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie owce muszą spełniać warunki kwalifikacji do Programu ochrony,
  4. w wariancie 7.4 Zachowanie lokalnych ras świń – do dnia 15 maja (termin nadesłania) danego roku Wykaz loch potwierdzonym przez Prowadzącego Księgi Hodowlane danej rasy do Instytutu Zootechniki PIB. Wykaz loch zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych danej rasy wystawiony ma być na dzień 15 marca roku w którym Hodowca stada składa wniosek do ARiMR,
  5. w wariancie 7.5 Zachowanie lokalnych raz kóz – aktualnego oświadczenia - Wykaz kóz matek zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych, wykaz kóz remontowych. Termin składania w/w dokumentów do Instytutu trwa do 14 marca kolejnego roku uczestnictwa w Programie, tak aby od 15 marca wszystkie kozy, które zostaną zakwalifikowane, mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania. Termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut upływa 15 maja każdego roku kolejnego uczestnictwa w Programie z założeniem, że 15 marca każdego roku jest początkiem realizacji Programu i do tego dnia wszystkie kozy muszą spełniać warunki kwalifikacji do Programu ochrony.