^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Darmowa multimedialna świetlica w Twojej miejscowości

Fundacja Orange, w ramach realizacji programu społecznego, po raz drugi zakłada i pomaga prowadzić multimedialne świetlice w małych miastach i wsiach.pracownia orange

 

Celem programu jest zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do technologii, wzmocnienie ich cyfrowych kompetencji i stworzenie przestrzeni do wspólnych działań, wydarzeń kulturalnych, kursów, warsztatów i innych inicjatyw dostosowanych do potrzeb mieszkańców w każdym wieku.

 

Każda taka pracownia zostanie wyposażona w komputery z bezpłatnym dostępem do Internetu, drukarkę ze skanerem, konsolę do gier oraz telewizor LCD z funkcją wyświetlania prezentacji. Przestrzeń będzie wyremontowana i umeblowana. Ponadto Fundacja zadba o techniczne wsparcie i zabezpieczenia antywirusowe sprzętu. Dodatkowo dla opiekunów merytorycznych świetlic Fundacja zapewni przez pierwsze dwa lata ich aktywności wsparcie merytoryczne w postaci szkoleń, tutoriali, webinariów i grantów.


W pierwszej edycji konkursu powstało w Polsce 50 takich pracowni. W województwie śląskim znajdują się dwie- w Ujsołach i w Porębie.

 

Zgłoszenia do programu mogą złożyć grupy inicjatywne, składające się z co najmniej 5 osób, z czego min. 3 osoby muszą być osobami pełnoletnimi. Zespół tworzy również jeden z następujących podmiotów: gmina, organizacja pozarządowa, ośrodek pomocy społecznej, instytucja kultury (w tym biblioteki, świetlice wiejskie oraz domy kultury) organy i jednostki organizacyjne kościołów lub związków wyznaniowych (parafie), szkoły lub inne publiczne placówki oświatowe.

 

Wnioski przyjmowane są na stronie www.pracownieorange.pl do 21 czerwca 2015r. Spośród zgłoszeń Komisja wybierze 50 najciekawszych, które zostaną poddane pod głosowanie internautów w lipcu. To oni ostatecznie wskażą 25 lokalizacji, w których powstaną nowe świetlice.

 

warsztaty komp dla seniorow w pracowni orange

 

Żródło: www.witrynawiesjka.pl; www.pracownieorange.pl

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com