^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Ruszył nabór wniosków do konkursów dotacyjnych Fundacji PZU

Organizacje pozarządowe z miejscowości do 30 tys. mieszkańców mogą aplikować o wsparcie finansowe na projekty w jednym z trzech obszarów:


• Edukacja
W małych miastach i na wsiach kłopotem jest brak ciekawych zajęć pozaszkolnych dla dzieci. W ramach konkursu „Z PZU po lekcjach" o wsparcie mogą ubiegać się organizacje, które zorganizują ciekawe i pożyteczne zajęcia dodatkowe dla dzieci.


• Pomoc społeczna

Do konkursu „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU" należy zgłaszać projekty polegające na organizowaniu zajęć edukacyjnych, warsztatów terapii zajęciowej, wycieczek, a także na prowadzeniu profesjonalnych i efektywnych działań służących przygotowaniu do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną.


• Kultura
W Konkursie „PZU z kulturą" dofinansowane zostaną działania, które promują aktywność dzieci i młodzieży w zakresie szeroko pojętej kultury i sztuki, np. interesujące i rozwijające wyjazdy połączone z wizytami w muzeach, teatrach, galeriach i kinach.


Harmonogramy konkursów zawarte są w ich regulaminach.


Więcej informacji i materiały do pobrania dostępne są na stronie internetowej Fundacji PZU, w zakładce Konkursy i dotacje.

ogo Fundacji PZU

Źródło: www.fundacjapzu.pl

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com