^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Konkurs dla uczniów szkół gastronomicznych

Trwa rekrutacja do IV edycji ogólnopolskiego konkursu dla uczniów ponadgimnazjalnych szkół gastronomicznych na najlepszy przepis kulinarny wykorzystujący produkty zarejestrowane lub aplikujące o rejestrację jako Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne i Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

 

oznaczenia unijne Produkt


Konkurs dedykowany jest uczniom techników oraz zasadniczych szkół zawodowych o profilu gastronomicznych. Przedmiotem konkursu jest opracowanie nowatorskiego przepisu kulinarnego uwzględniającego co najmniej jeden polski produkt regionalny lub tradycyjny oznaczony europejskim znakiem jakości.
Spośród nadesłanych zgłoszeń komisja konkursowa konkursowa wyłoni 10 najlepszych przepisów kulinarnych. Autorzy tych przepisów zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w finale ogólnopolskim. Dla autorów najlepszych prac przewidziano nagrody, upominki oraz dyplomy.

 

Zgłoszenia uczniów i ich prac konkursowych dokonuje szkoła na adres:
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
ul. Widokowa 20 lok. 1, 00-023 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs"

 

Termin składania zgłoszeń: do dnia 31 marca 2015 roku.


Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szefów Kuchni i Cukierni oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego.


Celem Konkursu jest edukacja w dziedzinie zawodowej (podnoszenie kwalifikacji gastronomicznych) oraz rozpowszechnianie wiedzy na temat polskich produktów regionalnych i tradycyjnych zarejestrowanych w unijnym systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.


Regulamin konkursu, załączniki można pobrać ze strony internetowej organizatorów konkursu: www.produktyregionalne.pl, www.osskic.org.pl oraz www.minrol.gov.pl/pol/Jakosc-zywnosci/Produkty-regionalne-i-tradycyjne.

 

 

Źródło: www.produktyregionalne.pl

 

 

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com