^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

SEMINARIUM GOSPODARSTWA OPIEKUŃCZE

 

Growid logoRelacja z seminarium „Gospodarstwa opiekuńcze - badania potencjału społecznego i rynkowego”

start

 

W siedzibie ŚODR w Częstochowie, O /Mikołów w środę 25 maja odbyło się kolejne spotkanie wszystkich osób skupionych wokół tematyki powstania Gospodarstw Opiekuńczych w Polsce. Seminarium to było jednym z ostatnich etapów projektu GROWID, realizowanego przez konsorcjum, na czele którego stoi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie i Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie we współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego. W spotkaniu wzięli udział rolnicy, przedsiębiorcy, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne i edukacyjne, przedstawiciele LGD, MOPS .

Zaproszonych gości przywitała Anna Zawadzak, kierownik DROW ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, która przedstawiła zakres tematyczny spotkania. Seminarium poprowadziła prof. Wioletta Knapik z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Pani profesor podsumowała dotychczasowe wyniki badań potencjału społecznego i rynkowego, zwracając uwagę na zróżnicowanie terytorialne warunkujące powstawanie GO oraz potencjał jednostek samorządu terytorialnego. Pani Profesor utwierdziła wszystkich uczestników spotkania w zasadności stworzonego modelu gospodarstwa opiekuńczego, prowadzonego przez rolnika w oparciu o potencjał własnego gospodarstwa i całej rodziny, gdzie potrzeby podopiecznych są realizowane poprzez zajęcia terapeutyczne i aktywizacyjne w ramach pobytu dziennego.
Całemu spotkaniu towarzyszyła ożywiona dyskusja, podczas której uczestnicy spotkania mogli przedstawić swój punkt widzenia. Wypowiedzi dotyczyły głównie kosztów prowadzenia gospodarstw oraz instytucji, które miałyby się zająć GO.
Zwrócono uwagę na powstające „Centra usług społecznych”, czyli jednostki organizacyjne gmin i instytucji lokalnej polityki społecznej, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej i wspierania osób niepełnosprawnych w kontekście zajęcia się GO. Wszyscy oczekują z niecierpliwością na ustawę, która pozwoli utworzyć w Polsce Gospodarstwa Opiekuńcze i będzie zwieńczeniem projektu GROWID, który przyczyni się do wykorzystania wyjątkowego miejsca jakim jest polska wieś i rodzina przyjmująca pod swój dach osoby wymagające wsparcia.
Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Wioletcie Knapik za ogrom pracy i serca włożony we wszystkie dotychczasowe etapy projektu, za wysłuchanie i notowanie wszystkich uwag i propozycji podczas naszych spotkań. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom biorącym udział w seminarium.

1

 

2 G

 

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com