^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Forum Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi

21 maja 2019 roku w Muzeum Monet i Medali Św. Jana Pawła II w Częstochowie w sali widowiskowej odbyło się Forum Aktywności Senioralnej Polskiej Wsi.
Celem konferencji było omówienie nowych form aktywności mieszkańców wsi, przede wszystkim seniorów, których rola w kultywowaniu tradycji wsi, rozwoju lokalnych społeczności jest nieodzowna. Organizatorami i współorganizatorami Forum byli: Pan Ryszard Majer - senator RP, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Wojewódzki w Częstochowie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Wojewódzki w Częstochowie, Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, oraz Zakład Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Patronat Honorowy objęła Pani poseł Jadwiga Wiśniewska, która z rąk Pana Senatora Ryszarda Mejera otrzymała Honorowy Tytuł Ambasadora Kampanii Społecznej Polska Przyjazna Osobom Starszym.
W panelu pt. „Aktywność Seniorów Polskiej Wsi - możliwości i ograniczenia” wystąpili: Pan Ryszard Majer- Senator RP, Pani Beata Kocik z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Oddział Wojewódzki w Częstochowie, Pan Piotr Derejczyk - wójt Gminy Miedźno, Pani Maria Polak - sołtys wsi Wręczyca Wielka, Pani Iwona Skorupa - Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej, Dr Mariola Mirowska - kier. Zakładu Pracy Socjalnej i Rozwoju Społecznego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Przedstawili nowe kierunki wsparcia i rozwoju organizacji społecznych i Kół Gospodyń Wiejskich. Pani Beata Kocik przypominała, że Koła Gospodyń Wiejskich również w 2019 r. będą mogły otrzymać pomoc Agencji przeznaczoną na prowadzenie przez nie działalności statutowej. Na ten cel została przeznaczona kwota 40 mln zł.
Oprawę artystyczną Forum zapewnili: Klub Seniora „Bądźmy razem” z Radostkowa, Zespół Taneczny „Senioritki” z gminy Kłomnice, KGW z Przybynowa gmina Żarki oraz „Wręczynki” - KGW z Wręczycy Wielkiej. Energia, pomysłowość i piękne kostiumy artystów udowadniają, że seniorzy na polskiej wsi są bardzo aktywni i swoim zapałem zarażają młodsze pokolenia.DSC00953DSC00948DSC00943DSC00935

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com