^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Wystartował Program MALUCH PLUS 2017

Ruszył Program Maluch plus 2017 - otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

MALUCH 2017 - Zalacznik 11 Logo pion

 

Według danych statystycznych GUS z 2008 roku dostęp do żłobków miało zaledwie 2% dzieci, a na wsiach sytuacja ta wygląda jeszcze bardziej dramatycznie.


Program Maluch plus to również szansa dla prywatnych przedsiębiorców na pozyskanie środków finansowych na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania. Mogą to być żłobki, kluby dziecięce lub instytucje dziennych opiekunów.

 

Z programu Maluch plus mogą korzystać także gminy i uczelnie wyższe. Na Program przeznaczono w 2017 r. kwotę 151 000 000 zł.

 

Program „MALUCH plus" realizowany jest w 2017 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów:
moduł 1 (dla gmin) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania;
moduł 2:
- dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH";
- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 działających na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
moduł 3 (dla uczelni i współpracujących z uczelniami podmiotów) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki i zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych;
moduł 4 (dla podmiotów niegminnych) - utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania.

 

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2017 r.

 

Termin składania ofert:
moduł 1 – do dnia 16 grudnia 2016 r.;
moduł 2 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 3 – do dnia 9 grudnia 2016 r.;
moduł 4 – do dnia 9 grudnia 2016 r..

 

Oferty można składać w formie pisemnej do właściwego Urzędu Wojewódzkiego lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP na konto właściwego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

Więcej informacji na stronie: www.zlobki.mpips.gov.pl.

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com