^ Góra strony
Biuletyn Informacji Publicznej  
Harminogram szkoleń ŚODR Częstochowa 

Zaloguj

Kwietny zakątek - konkurs

ORGANIZATOR

Organizatorem akcji proekologicznej ,,Kwietny Zakątek” jest
Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi. Wszelkich informacji udziela pani Hanna Maślanka
pod nr 516354585.

ZASADY AKCJI

• Akcja jest skierowana do wszystkich mieszkańców z terenu gminy Wielowieś, zarówno dzieci jak i dorosłych.
• Warunkiem uczestnictwa w akcji jest pobranie torebek z nasionami w Gminnym Ośrodku Kultury w Wielowsi, ul. Główna 47, 44-187 Wielowieś w dniach 28.03 – 31.03.2022r.
• Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania na nr 516354585 (Hanna Maślanka) fotografii wyhodowanych z powierzonych nasion kwiatów.
• Każda fotografia powinna być opatrzona : imieniem, nazwiskiem i nr kontaktowym.
• Uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie imienia, nazwiska oraz dokumentacji fotograficznej w materiałach zamieszczanych w mediach społecznościowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wielowsi.

TERMINY

Fotografie kwietnych zakątków wyhodowanych z nasion należy przesyłać do końca sierpnia 2022r. O terminie wręczenia dyplomów powiadomimy na profilu Facebook Gminnego Ośrodka Kultury.

Kwietny zakątek

This site uses encryption for transmitting your passwords. ratmilwebsolutions.com